• Николина Ангелкова се срещна с ръководството на Националния борд по туризъм

  Николина Ангелкова се срещна с ръководството на Националния борд по туризъм

  Планирани са дискусии с всички от бранша с цел привличане на повече туристи през настоящия сезон

  Николина Ангелкова се срещна с ръководството на Националния борд по туризъм

  Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с ръководството на Националния борд по туризъм и с членове на организацията. Бяха обсъдени мерки за привличане на повече туристи през настоящия сезон и подготовката на лято 2020 и 2021 г., както и за удължаване крилата на активните сезони.

  Министърът и представители на крупните инвеститори в българския туризъм се обединиха около тезата, че е нужна пълна мобилизация по цялата система в туризма. Важно е държава и бранш заедно да допринасят за престижа на страната като дестинация, отчитайки сложността на тази мисия в условията на силна международна конкуренция в региона.

  „Туризмът е хоризонтален сектор, чието устойчиво развитие е от съществено значение за националната икономика и редица други подотрасли, свързани с формирането и реализацията на туристическия продукт. От качеството на предлаганите услуги зависят не само ръстовете на посетители и приходи, но и притокът на повече инвестиции, разкриването на работни места и растежът в регионите”, посочи министър Ангелкова.

  „Още в края на миналата и началото на 2019 г. предупреждавахме, че след три години на непрекъснат ръст в туризма тази година ще е трудна и се очаква спад от някои пазари”, отбеляза още министър Ангелкова, коментирайки слабия летен сезон у нас. Част от прогнозите се потвърдиха, но по други дестинации резултатите са много добри и това е плод от съвместните ни усилия през последните години", каза още тя.

  Представителите на големите курорти и хотелски вериги у нас, обединени в Националния борд по туризъм, изразиха подкрепа за готвения механизъм за стимулиране на организирания туризъм. Предприемачите потвърдиха становището си, че сега е моментът да се отделят повече средства за популяризиране на бранд България. Така дестинацията ще стане по-разпознаваема и търсена за четири сезона в предлагането на конкурентен продукт с много добро съотношение между цена и качество. Министър Ангелкова обърна внимание, че един от фокусите сега трябва да е върху ранните записвания за 2020 г. Бяха обсъдени и предложения за разширяване крилата на активните сезони чрез атрактивни оферти за месеците май, юни и септември, като се ползва и положителният опит на други държави.                                                                     

  Предстоят срещи и с другите организации в туризма, както и отделни дискусии по туристически пазари.

  Снимка: Министерство на туризма 

   

  Николина Ангелкова Национален борд по туризъм работна среща слаб летен сезон мерки за привличане на туристи туризъм

  Оценка на новината

  0