• Пет нови проекта разкриват 168 работни места у нас

  Пет нови проекта разкриват 168 работни места у нас

  Икономическият министър връчи пет сертификата за инвестиции на стойност над 42 млн. лв.

  Пет нови проекта разкриват 168 работни места у нас

  Проекти за над 42 млн. лв. ще разкрият 168 нови работни места у нас. Министърът на икономиката връчи пет сертификата за инвестиции, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Четири сертификата за инвестиция клас „А“ бяха издадени на на „Лим текникс” ООД, „Зора логистик ММС” ООД, „Сиентиа” АД, „АИКО“ ЕООД и един сертификат за инвестиция клас „Б“ - на „ИТТ Австрия Производство“ ЕООД.

  Три от проектите ще бъдат осъществени в Индустриална зона „Божурище”, един в Габрово и един в Индустриалната зона в Телиш.

  Проектът на „Лим текникс” ООД е свързан с разширение на дейността на фирмата чрез изграждане на собствена производствена и офис сграда. Продуктите на „Лим текникс“, които са прецизни силиконови изделия, намират приложение като компоненти за автомобилостроенето, медицински изделия, домакински уреди, битови изделия, различни електронни устройства, и други. За осъществяването на проекта си дружеството планира да закупи терен от Национална компания „Индустриални зони” в Индустриална зона „Божурище” и да построи производствена сграда с възможност за бъдещо разширяване.  Инвестицията е за над 4 млн. лв., и ще бъдат открити 40 нови работни места.

  Проектът на „Зора логистик ММС” ООД предвижда изграждане на складова база и офиси за складиране и обслужване на чужди стоки и товари. Инвестицията, чийто размер е над 17 млн. лв. ще бъде реализирана в Индустриална зона „Божурище”. Ще бъдат разкрити 33 нови работни места.

  Третият проект, получил сертификат за инвестиция клас „А,“ е на „Сиентиа” АД и ще се реализира в град Габрово. Проектът е свързан със създаване на подходяща работна среда за развитие на бизнес в областта на информационните технологии – разработка на софтуер, софтуерно инженерство, консултантски услуги и създаване на иновативни софтуерни продукти, пилотни проекти в областта на автоматиката и роботиката, както и други високотехнологични дейности в партньорство с учебни заведения и дружества. Размерът на инвестицията възлиза на 5.6 млн. лв. Като резултат ще бъдат разкрити 80 нови работни места.

  Последният проект, който получи сертификат за инвестиция клас „А“, е свързан с изграждане на складова база в Индустриална зона „Божурище”. „АИКО“ ЕООД ще изгради складови помещения за предоставяне на услуги по складиране и съхранение на товари, като инвестицията включва закупуване на земя и строителство на сграда. Размерът на инвестицията е близо 15 млн. лв., и ще създаде 5 нови работни места.

  Сертификат за инвестиция клас „Б“ получи инвестиционният проект на „ИТТ Австрия Производство“ ЕООД - за изграждането на собствена производствена база. За целта дружеството е заявило намерение да закупи два терена в село Телиш, община Червен бряг, собственост на НКИЗ. “ИТТ Австрия производство” ЕООД e утвърден производител на съоръжения, метални конструкции и машини в областта на промишлената индустрия в Австрия. Инвестицията възлиза на 600 000 лв. и като резултат ще бъдат разкрити 10 нови работни места.

  От началото на 2019 г. до момента са издадени сертификати на 21 проекта, на обща стойност близо 300 млн. лв., които ще доведат до разкриването на 2280 нови работни места. „Те са предимно в секторите производство, аутомотив, ИТ, складиране и съхранение на товари, и др“, коментира икономическият министър.

  Снимка: Министерство на икономиката 

  НКИ Национална компания "Индустриални зони" Индустриална зона "Божурище" Закон за насърчаване на инвестициите сертификат за инвестиции

  Оценка на новината

  0