• Консорциум „Соф Кънект” спечели концесията на летище София

  Консорциум „Соф Кънект” спечели концесията на летище София

  Срокът на концесията е 35 години

  Консорциум „Соф Кънект” спечели концесията на летище София

  Новият концесионер на летище София ще бъде консорциумът „Соф Кънект“ с летищен оператор „Мюнхен”. Той е класиран на първо място с над 86 точки, съобщи министърът на транспорта.

  Според министъра, и петте получени оферти са били изключително добри. "Който и от петимата участници да беше класиран на първо място, летище София щеше и ще има изключително висока перспектива за развитие през следващите години", се посочва в изявление на Росен Желязков.

  При оценката комисията е взела предвид изпълнимостта, достоверността и устойчивостта на предлагания модел за развитие. Компонентите от този модел са: общ план за развитие на летището, бизнес план за развитие на летището, финансов план за развитието на летището, стратегия за развитието на летището, и съответните предвиждания за срока на концесията.

  „Искам специално да благодаря и на Световна банка, на IFC и на Европейската банка за възстановяване и развитие, за това че от началото на процедурата и до сегашния момент, оказаха необходимото компетентно и професионално съдействие. Важно е да се уточни, че това съдействие не беше свързано с автономността при взимане на решение от комисията, а беше с това да предоставят необходимата професионална подкрепа по високите стандарти, които Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и IFC имат по отношение на подобни процедури за преценяване и разбиране на съответните компоненти в техническата част”, коментира Росен Желязков.

  Техническата част е оказала съществено влияние при определянето на общия размер на точките, с които се класират кандидатите. Взети са предвид съществени елементи, които са свързани не само с финансовите постъпления, които ще се гарантират от концесията, а и с развитието на летището като основна врата на пътникопоток, летищни оператори, въздухоплавателни оператори, туристи за град София и за развитието на града, както и на икономиката на България, се посочва в изявлението на министъра.

  Ролята на държавата ще остане не само като страна по сделката, влиянието й ще е застъпено в публичната инфраструктура, с оглед стратегическите и национални ни интереси. Държавата ще присъства на летище София и като регулация, свързана с летищни такси, опазване на границата ни, чрез гранична полиция, и с всичките си митнически, ветеринарни и други структури. Ролята на концесионера ще бъде в развитието на летището като актив, и ще бъде свързана с подобряването на услугата чрез инвестиции в инфраструктурата, която ще продължи да бъде публична държавна собственост.

  Процедурата за концесия на летище София беше открита на 2 юли 2018 година. Срокът на концесията е 35 години. До изтичането на първите 10 години от нейния срок трябва да бъде изграден трети терминал на софийската аерогара. 

   

   

   

   

  Летище София Концесия концесионер консорциум „Соф Кънект“ с летищен оператор „Мюнхен

  Оценка на новината

  0