• Българските компании на дъното на класация за оптимизиране на оборотния капитал

  Българските компании на дъното на класация за оптимизиране на оборотния капитал

  Очакват се допълнителни затруднения за малките и средни предприятия заради затягане на режима на отпускане на банкови кредити в Европа, посочват от компанията Euler Hermes, която е автор на изследването

  Българските компании на дъното на класация за оптимизиране на оборотния капитал

  България се нарежда на 34-то място от 36 държави в глобалното проучване на световния лидер в застраховането на търговски кредити - Euler Hermes, по показателя среден период на блокиране на оборотния капитал на големите компании. У нас през 2018 година този период е бил 93 дни. Показателят дава индикация за степента на финансова дисциплина на бизнеса и възможостите за освобождаване на средства за инвестиции, модернизация и експанзия. Той се определя по следния начин:

  Освен че показателят за България е значително над средното ниво в световен мащаб (70 дни), той се е покачил с 3 дни в сравнение с предходната година. С по-лошо управление на оборотния капитал са само Китай и Саудитска Арабия. Секторите с най-дълъг среден период за един оборот на оборотния капитал у нас пък са Стоки за бита (170 дни), Автомобили (164 дни) и Метали (134 дни).

  Изследването на Euler Hermes отчита негативна тенденция, която се наблюдава на глобално ниво, като средните нива от 70 дни са най-лошите от 2012 година насам. Калкулирано в стойност, това показва, че през предходната година бизнесът в световен мащаб е отделил 12% повече или 820 млрд. долара за оборотни средства, вместо да ги насочи към инвестиции, модернизация, развитие на нови продукти, географска експанзия или покриване на дългове.

  Очакването на експертите на Euler Hermes е през 2019 година компаниите на глобално ниво да вземат мерки за оптимизиране на паричния поток и да повишат финансовата си дисциплина с търсене на възможности за намаляване на сроковете за получаване на вземанията и преразглеждане на материалните запаси. Това е свързано със забавянето на икономическия ръст в световен мащаб и засилване на усещането за икономическа несигурност. Така прогнозата на анализаторите е в края на текущата година нуждата от оборотен капитал на глобално ниво да се намали на 68 дни средно.

  Оптимизирането на паричния поток е още по-сериозен проблем за малките и средни предприятия както у нас, така и в световен мащаб, показва още изследването на Euler Hermes. При тях времетраенето на един оборот на оборотния капитал е с около месец по-дълго в сравнение с големите компании. В допълнение експертите от Euler Hermes прогнозират още едно очаквано затруднение - отпускането на банкови кредити за малкия и среден бизнес в Европа се очаква да стане по-трудно, заради допълнителни регулации, които навлизат заедно с директивите Базел III и Базел IV. Според анализите това ще доведе до съществена промяна на Стария континент, където банковите кредити формират около 70% от външното финансиране за малките и средни предприятия. За сравнение в САЩ този дял е значително по-нисък – около 40%.

  Очаква се  “затягането” при отпускане на по-малки кредити - до 1.5 млн. евро, да се усети най-вече от бизнеса в държави като Испания и Италия. Като последващ ефект кредитите за малкия и среден бизнес ще поскъпнат съществено.

  В резултат на променените условия, компаниите ще търсят алтернативно финансиране чрез директни заеми от частни инвестотири, които се очаква да се превърнат в ключов фактор за икономическото развитие. Според прогнозите на експертите различни фондове ще осигурят общо 65 млрд. евро годишно за подкрепа на малките и средни предприятия в Еврозоната, посочват от Euler Hermes.

  “В контекста на завишени изисквания към малкия и средния бизнес в процеса на получаване на финансиране, наличието на застраховка на търговските кредити става ключово предимство. От една страна това осигурява спокойствие на компаниите да оперират в по-напрегната и динамична среда. От друга – дава допълнителна гаранция на различните източници на финансиране в процеса на преглед на кандидатите за кредит”, обяснява Камелия Попова и припомня, че при по-малките компании дори забава или неплащане на задължение по една единствена сделка може да предизвика фалит.

  В България Euler Hermes отчитат троен ръст на запитванията за застраховки на кредитния риск за 2018 година, спрямо предходната. За година компанията е увеличила с 20% общата стойност на обезпеченията, които осигурява на българския пазар, като те вече надхвърлят 1.2 млрд. евро.

  Малък и среден бизнес Euler Hermes застраховане на търговски кредити оборотен капитал финансова дисциплина

  Оценка на новината

  0