• До края на 2020 г. трябва да са готови Общинските планове за развитие

  До края на 2020 г. трябва да са готови Общинските планове за развитие

  В градовете няма да може да се изпълняват проекти с европейско финансиране, ако нямат Общински планове

  До края на 2020 г. трябва да са готови Общинските планове за развитие

  Новата програма за регионално развитие в периода 2021-2027 г. ще разполага с над 3 млрд. лв. безвъзмездни европейски средства, които са повече в сравнение с настоящия ресурс. Това обяви в Смолян заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова при участието си в заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район. В нея се включи и вицепремиерът Томислав Дончев.

  Към този ресурс ще се добави и националното финансиране, както и средства от останалите оперативни програми, за да се постигне по-голям ефект спрямо регионалния подход за въздействие.

  Новата оперативна програма за регионално развитие ще има два основни ключови приоритета. По първия ще се финансират дейности в десетте най-големи български града, свързани с преодоляване на проблемите, възникващи от прираста на населението, и с развитието на периферията на тези основни центрове на растеж. Втората приоритетна ос, която ще има по-голям финансов ресурс, ще бъде насочена към всички градски общини и населените места в тях. Проектите, които ще се финансират, трябва да водят до икономическо развитие и растеж.

  Чрез новия подход на инвестиции към територията общините вече няма да се делят на „градски” и „селски”. „Всички населени места ще имат достъп до ресурс от еврофондовете”, увери заместник-министър Николова. Ще се идентифицират най-добрите проекти, които са с най-голям обхват на територията и с най-голяма полза за населението.

  На общинско ниво инвестициите ще се правят въз основа на Общинските планове за развитие, които трябва да са разработени до края на 2020 г. Деница Николова обърна внимание, че без тези планове в градовете няма да може да се изпълняват проекти с европейско финансиране.

  Над 45 млн. лв. се инвестират в Смолян по линия на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., напомни Николова. Тя отбеляза, че в града предстоят още важни инвестиции в областта на социалните услуги, здравеопазването, образованието и културната инфраструктура.

  В Смолян заместник-министър Николова откри и новоизградени защитни стени по поречието на река Черна, част от проекта „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения – “Flood protection”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г. Стойността му е  почти 11.5 млн. лв. В област Смолян  инвестицията по проекта е за над 2.1 млн.лв., с които се укрепват критични участъци и се почистват коритата на реките Черна в община Смолян, Чепинска в община Рудозем и Върбица в община Златоград.

  Проектът ще позволи по-добра превенция на опасността от преливане на реките, които протичат през територията на България и Гърция, както и ще ускори предоставянето на информация за предприемане на своевременни мерки.

  Снимка: МРРБ

  Смолян Региони в растеж регионално развитие европейски проекти Общински планове за развитие превенция за преливане на реките Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕ

  Оценка на новината

  0