• Увеличават се почиващите в чужбина българи, намаляват чуждите туристи у нас

  Увеличават се почиващите в чужбина българи, намаляват чуждите туристи у нас

  През юни туристическите пътувания на чужденци у нас намаляват с 2.5 %

  Увеличават се почиващите в чужбина българи, намаляват чуждите туристи у нас

  През юни 2019 г пътуванията на българи в чужбина са се увеличили с 5.9%, сравнено с година по-рано, сочат данните на Националната статистика. Общият брой на пътуванията на нашенци зад граница през изминалия месец е бил малко над 717 000. На годишна база най-голямо увеличение на пътуванията на български граждани през юни е отчетено към: Турция - с 15.4%, Румъния - със 7.8%, Гърция - с 6.2%, Германия - с 5.1%, Австрия - с 3%, Северна Македония - с 2.9%, Италия - с 2.7%, Испания - с 1.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към Белгия - със 7.9%, Сърбия - с 1.9%, Руската федерация - с 0.8%, и други.

  В сравнение с юни 2018 г., с 6 на сто се е увеличил броят на пътуванията на българи с цел „почивка и екскурзия“; при пътуванията със „служебна“ цел увеличението е с 2.7%, а посещенията зад граница с „друга” цел растат най- много - със 7.5%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41.6%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 35.6%, и със служебна цел - 22.8%.

  През изминалия месец най-много българи са пътували към: Турция - 185.4 хил., Гърция - 134.5 хил., Румъния - 64.5 хил., Република Северна Македония - 50.6 хил., Сърбия - 45.9 хил., Германия - 38.4 хил., Италия - 27.4 хил., Испания – 24 хил., Австрия - 23.4 хил., Франция - 16.4 хиляди.

  През месец юни посещенията на чужденци в България са над 1.5 милиона, или с 0.9% по-малко, сравнено с година по-рано. Регистрирано е намаление при пътуванията със „служебна“ цел - с 4.5%, с цел „почивка и туризъм“ - с 2.5%, докато тези с цел „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) се увеличават с 3%. Транзитните преминавания през страната са 22.6% (347.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

  От общия брой чужденци, посетили България през юни 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 55.9%, или с 5.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Ирландия - с 11.1%, Испания - с 5.1%, Обединеното кралство - с 4.3%, Унгария - с 0.7%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Полша - с 13.6%, Германия - с 8.9%, Франция - със 7.0%, Румъния - с 3.7%, Гърция - с 3.2%, и други. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ се увеличават с 4.6%, като най-голямо е увеличението на посещенията от Украйна - с 33.2%.

   

  туризъм българи Чужденци НСИ пътувания

  Оценка на новината

  0