• До 2021 г. България трябва да има морски пространствен план

  До 2021 г. България трябва да има морски пространствен план

  Регионалното министерство си поставя за цел да привлече и бизнеса за използване на морските ресурси и развитието на потенциала на Черно море

  До 2021 г. България трябва да има морски пространствен план

  До края на 2020 г. трябва да бъде готов морският пространствен план /МПП/, обхващащ българските териториални води в Черно море. Той е основополагащият документ за изпълнение на морската политика. Това стана ясно по време на заседанието на Консултативния съвет по морско пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

  Разработването на плана е възложено на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД. След приемането му страната ни има срок да го предаде на Европейската комисия до 31 март 2021 г. „Морският пространствен план ще позволи да се възползваме максимално пълноценно от ресурсите, които има Черно море, да идентифицираме нови потенциали за развитие, да надградим изпълнението на политиките си към територията с транснационално сътрудничество и взаимодействие“, подчерта заместник-министър Деница Николова. Тя допълни също, че регионалното министерство цели да привлече и бизнеса за използване на морските ресурси и развитието на потенциала на Черно море, постигайки баланс между икономическите интереси и екологичната защита.

  Министерството на регионалното развитие вече има известен капацитет, както и специално звено, фокусирано върху стратегическото планиране на морското развитие, стана ясно още по време на срещата. Ведомството участва като водещ партньор и във втора фаза на проект по трансгранично морско пространствено планиране в Черно море МARSPLAN-BS  между България и Румъния. В рамките на пилотната първа фаза беше изготвен цялостен анализ на румънските и  български териториални води и прилежащи територии, беше направен опит за съвместно разработване на  пилотен  морски  пространствен  план за  трансграничната зона  Мангалия – Шабла. С допълващо финансиране в размер на над 1.2 млн. евро се цели разработване на проектите на морските пространствени планове на двете страни с актуализирани ГИС модели и съвместими бази данни и обща стратегия за интегрирано управление на морските дейности в трансграничния регион.

  Изпълнителният директор на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД проф. д-р арх. Веселина Троева запозна участниците в съвета с напредъка по изготвянето на морския план. Тя подчерта, че той ще действа във времето от 2021 г. до 2035 г. Ще обхваща вътрешните морски води, териториалните морски води и прилежаща зона, шелфа, изключителната икономическа зона и крайбрежните морски води. Тематичният обхват включва всички дейности, които се изпълняват - мобилността, ползването на ресурси в акваторията – корабоплаване, пристанища и зони за риболов, културно наследство и подводна територия, линейни обекти на техническата инфраструктура, защитени зони, местата за туризъм, водни спортове и яхтени пристанища, мултифункционални зони и защитените зони по „Натура 2000“, военните пристанища и полигони, и др

  „Изискванията към този план са да се интегрират екологичните, икономическите и социалните аспекти, да се оптимизира взаимодействието суша-море и море-суша, да се съгласуват с пространственото развитие на страната“, каза проф. Троева. Тя допълни, че планът ще включва екологична оценка и оценка за съвместимост.

  Черно море МРРБ Морски пространствен план български териториални води Национален център за териториално развитие екологична оценка оценка за съвместимост

  Оценка на новината

  0