• БТПП принципно е за допълнителен отпуск за родители на деца до 18 години

  БТПП принципно е за допълнителен отпуск за родители на деца до 18 години

  Според браншовото обединение обаче, допълнителният отпуск излиза извън обхвана на законовата регламентация и въпросът трябва да се решава в рамките на колективното трудово договоряне 

  БТПП принципно е за допълнителен отпуск за родители на деца до 18 години

  Българската търговско-промишлена палата принципно е за допълнителен годишен отпуск за родители на деца до 18 години, но при условие, че въпросът се решава в рамките на колективното трудово договаряне на ниво предприятие или бранш. Това съобщиха от браншовото бизнес обединение, по повод Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който предвижда увеличаване на платения годишен отпуск с един ден за всяко дете на  работничка или служителка с едно или повече деца до 18-годишна възраст. БТПП изпрати своето Становище по Законопроекта до Парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм.

  Редовните анкети, които Палатата извършва сред своите членове показват, че често фирмите предоставят на служителите си допълнителен отпуск по различни причини (за непушачи, за служители, които имат първокласници/за първия учебен ден, и с други мотиви). От Палатата цитират данни от проучването от август 2018 година относно платения годишен отпуск, в което 38% от работодателите съобщават, че дават повече от обичайните 20 дни платен отпуск, като 21% - за целия персонал, а 17% - за определени служители. Според Българската търговско-промишлена палата налагането на еднаква законова регулация по отношение предоставянето на допълнителен отпуск е неприемлива мярка, тъй като е свързана както със спецификите на компанията, така и с тези на служителите.

  От браншовото обединение посочват, че биха подкрепили това предложение при наличието на разчети за размера на необходимите средства и източниците на тяхното финансиране както за компаниите от частния сектор, така и за държавата в качеството й на работодател. Бизнесът настоява още допълнителният отпуск да се ползва от един от двамата родители, а не само от майките.

   

  БТТП допълнителен отпуск Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса

  Оценка на новината

  0