• Работодателите подават проекти по програмата за заетост на хора с увреждания до 13 август

  Работодателите подават проекти по програмата за заетост на хора с увреждания до 13 август

  За всяко приспособено работно място за служител с увреждания работодателите могат да получат до 10 000 лв.

  Работодателите подават проекти по програмата за заетост на хора с увреждания до 13 август

  Работодателите могат да подават проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания до 13 август, като предложенията се подават в Агенцията за хората с увреждания, информираха от социалното министерство.

  По програмата се отпускат до 10 000 лв. за финансиране на проекти за осигуряване на достъп до действащи или нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Финансират се и дейности за приспособяване на нови и съществуващи работни места, предназначени за хора с увреждания. За всяко приспособено работно място работодателите могат да получат до 10 000 лв.

  Получилите финансиране трябва да запазят заетостта на наетите хора за не по-малко от 36 месеца след сключването на договор за предоставяне на средствата. По програмата ще се отпускат средства и за квалификация и преквалификация, както и за обучение за професионално и служебно развитие на хора с увреждания. За тази цел работодателите ще могат да получат до 200 лв. за един работник. Общият бюджет на програмата за 2019 г. е 4.4 млн. лв.

  обучение работодатели квалификация Национална програма за заетост на хората с уврежда

  Оценка на новината

  0