• Потребителското доверие у нас нараства през юли

  Потребителското доверие у нас нараства през юли

  Оценката на потребителите за развитието на икономическата ситуация в България през последните дванадесет месеца бележи известно подобрение

  Потребителското доверие у нас нараства през юли

  През юли доверието на потребителите нараства с 0.8 пункта спрямо нивото си отпреди три месеца, сочат данните на националната статистика. Положителната промяна се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население.

  Оценката на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи известно подобрение – показателят се увеличава с 2.6 пункта. Същевременно и прогнозите им за следващите дванадесет месеца са по-благоприятни в сравнение с предходното наблюдение.

  По отношение на финансовото състояние на домакинствата, очакванията на населението в градовете леко се подобряват, докато настроенията сред живеещите в селата са малко по-негативни.

  По-голямата част от потребителите считат, че през последните дванадесет месеца има леко покачване на потребителските цени, като инфлационните им очаквания се запазват и за следващата година.

  Относно безработицата у нас прогнозите са, че ще има известно съкращаване на персонал през следващите дванадесет месеца. Според населението в селата, то ще бъде с по-високо темпо.

  През юли по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял намалява в сравнение с три месеца по-рано. Последните регистрирани нагласи на градското население по отношение на покупката на предмети за дълготрайна употреба и за „покупката или построяването на жилище“ през следващите дванадесет месеца, са малко по-позитивни.

   

  Домакинства НСИ доверие на потребителите

  Оценка на новината

  0