• Улесняват регистрацията на доставчиците на GPS данни за тол таксуването

  Улесняват регистрацията на доставчиците на GPS данни за тол таксуването

  Предлага се да се намалят изискванията към доставчиците на GPS данни и те да подписват договор с Националните доставчици на тол услуги и ЕУЕСТ доставчиците, вместо с Пътната агенция

  Улесняват регистрацията на доставчиците на GPS данни за тол таксуването

  Улеснява се процедурата за регистрация на доставчиците на GPS данни, които ще се използват за изчисляване на дължимите от тежкотоварните автомобили тол такси, информираха от регионалното министерство. Доставчиците на GPS данни ще предоставят за обработка на националните доставчици на услуги – партньори на Агенция „Пътна инфраструктура“, информация за географското позициониране на техните клиенти по републиканската пътна мрежа. На база на обработените GPS данни Националното тол управление ще изчислява дължимата тол такса от съответния тежкотоварен автомобил. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на промени в Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. С измененията Наредбата се привежда в съответствие с поправките в Закона за пътищата.

  Действащата наредба предвижда доставчиците на GPS данни да сключват договор при Общи условия с Агенция „Пътна инфраструктура”, която да обработва информацията за изчисляването на дължимите тол такси. С промените в наредбата се предлага да се намалят изискванията към доставчиците на GPS данни и те да подписват договор с Националните доставчици на услуги и ЕУЕСТ (Европейска услуга за електронно събиране на пътни такси) доставчиците. Отпадането на този ангажимент на АПИ няма да изисква допълнителен финансов ресурс. Същевременно Пътната агенция запазва контролните си функции над дейността на доставчиците на GPS данни.

  Запазват се изискванията към доставчиците на GPS данни да притежават валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен документ, да разполагат с техническо оборудване, необходимо за събирането и предоставянето на данните. Те трябва също така да имат специализиран персонал с опит и с необходимата квалификация.

  С промените в Наредбата премахнатото задължение АПИ да организира разпространението на бордови устройства, регистрацията на ползватели на платената пътна мрежа, директното им отчитане и усвояване на суми от поддържан от тях баланс се прехвърля изцяло върху търговците, които предоставят  услуги по електронно събиране на пътни такси. АПИ няма да плаща допълнително за това.

  В разкриваните от АПИ пунктове за продажба ще бъдат предоставяни услугите за плащане на винетна такса и купуване на маршрутна карта. Тол такса ще може да се плаща в пунктовете за продажба, разкривани от националните доставчици на услуги и от ЕУЕСТ доставчиците.

  тол система Агенция "Пътна инфраструктура" GPS данни ЕУЕСТ Европейска услуга за електронно събиране на пътни

  Оценка на новината

  0