• Оборотът в сектора на услугите расте на годишна база

  Оборотът в сектора на услугите расте на годишна база

  Според данните на НСИ, през второто тримесечие, сравнено с година по-рано, увеличението в транспорта е с над 7 на сто,  с над 17% нараства оборотът в сферата на създаването и разпространението на информация; при дейностите по наемане и предоставяне на работна сила обаче, както и при архитектурните и инженерни дейности, има спад

  Оборотът в сектора на услугите расте на годишна база

  При повечето от услугите у нас оборотът, отчетен през второто тримесечие, расте на годишна база, сочат данните на националната статистика. Регистрира се увеличение на оборотите в транспортния сектор - със 7.3%. Най-значим ръст е отчетен при „Воден транспорт“ - с 50.1%. В сектора на транспортните услуги намаление се наблюдава само при „Пощенски и куриерски услуги“ - с 4.9%.

  Оборотът за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, е със 17.4% по-висок през второто тримесечие на 2019 г. в сравнение с година по-рано. Увеличение има при всички дейности, като най-голямо е то в областта на информационните технологии - с почти 30 на сто.

  На годишна база обаче, в сектора "Други бизнес услуги" се отчита намаление при дейностите по наемане и предоставяне на работна сила, както и при  „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ - съответно с 8.3 и 4.1%. Съществен ръст за годината се наблюдава при „Други професионални дейности“ - с 36.1%. 

  На тримесечна база оборотът в транспорта се е свил с 1.3% в месеците април - юни, сравнено с началото на годината. Намаление е регистрирано при сухопътните превози – с 2%, и складирането и обработката на товари – с 1.5%.

  През второто тримесечие секторът „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ нараства с 3.6%, като най-значително увеличение е регистрирано при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (9.2%) и „Издателска дейност“ (8.7%).

  При „Други бизнес услуги” най-съществено повишение за месеците от април до юни се наблюдава при „Дейности по почистване“ - с 10.8%, и „Други професионални дейности“ - с 9.6%. Най-голямо намаление е регистрирано при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ -  с 8.1 на сто.

  бизнес транспорт НСИ услуги далекосъобщения създаване и разпространение на информация

  Оценка на новината

  0