• Конкурс за годишна национална награда за социални иновации

  Конкурс за годишна национална награда за социални иновации

  Инициативата се организира за пета поредна година, като целта й е да насърчи иновациитe в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество

  Конкурс за годишна национална награда за социални иновации

  Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за Национална награда за социални иновации. Основна цел на инициативата, която се организира за пета поредна година, е да се насърчи развитието на иновациитe в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество. Идеята е да се повиши видимостта и ролята на социалните предприятия. Ще бъдат отличени предприятия, кооперации, образователни и научни институции и организации в сектора на социалната икономика.

  ЗА 2019 Г. КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА КАТЕГОРИИТЕ:

  • Социални иновации, свързани със заетост;
  • Социални иновации, свързани със социално включване;
  • Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги.

  Ще бъдат връчени три награди – първа, втора и трета (почетен плакет). Крайният срок за кандидатстване в конкурса е 30 септември.

   Предложенията се подават на електронен адрес: SI_nagrada@mlsp.government.bg. До участие се допускат всички физически лица, граждани на България и юридически лица, регистрирани в България.

  Пълна информация за конкурса, както и необходимите документи за кандидатстване може да бъде открита на интернет страницата на инициативата "Социална икономика"

  заетост министерство на труда и социалната политика Национална награда за социални иновации социално предприемачество социално включване социални продукти и услуги

  Оценка на новината

  0