• Отново тръгва схемата за подпомагане на покупката на електромобили

  Отново тръгва схемата за подпомагане на покупката на електромобили

  По схемата могат да кандидатстват централната администрация и нейните териториални подразделения, както и общините

  Отново тръгва схемата за подпомагане на покупката на електромобили

  Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправя нова покана по схемата за насърчаване на използването на електромобили, информираха от екоминистерството. По схемата могат да кандидатстват централната администрация и нейните териториални подразделения, както и общините. Крайният срок за приемане на документи за кандидатстване е 2 декември 2019 година. Поканата е в рамките на Инвестиционната програма за климата (ИПК) по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.

  Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от цената му.

  Бенефициентите избират доставчик чрез обществена поръчка. Финансирането по проектите е в размер на:

  • 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места);
  • 10 000 лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места);
  • 20 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 3000 лева;
  • 30 000 лева за изцяло електрически превозни средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1;
  • 40 000 лева за изцяло електрически превозни средства категория М2 и N2.

  До момента са отправяни 6 покани по схемата и са подадени 57 проектни предложения. От тях окончателно са изпълнени 32 проекта със стойност на изплатената субсидия 574 хил. лв.

  Със схемата се изпълняват политиките по опазване на околната среда в три направления – подобряване качествата на атмосферния въздух, намаляване на емисиите на парникови газове и намаляване на нивата на шумовото замърсяване в населените места.

  Всички необходими за кандидатстване документи са публикувани в раздела „Документи“ към програмата  „Инвестиционна програма за климата – електромобили” на сайта на НДЕФ  - http://ecofund-bg.org.

  Електромобили Общини Национален доверителен екофонд централна администрация Инвестиционна програма за климата

  Оценка на новината

  0