• Промишлеността, строителството и търговията на дребно растат през юли

  Промишлеността, строителството и търговията на дребно растат през юли

  На годишна база промишленото производство е намаляло, търговията на дребно и строителството отчитат положителен резултат

  Промишлеността, строителството и търговията на дребно растат през юли

  През юли промишленото производство у нас нараства с 0.8% в сравнение с юни, показват предварителните данни на националната статистика.

  През юли увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 6.9%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.4%, а намаление се наблюдава в преработващата промишленост - с 0.1%.

  На годишна база обаче, в промишлеността се отчита спад от 0.9 на сто.

  Намаление има при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.4%, и в преработващата промишленост - с 1.1%. В добивната промишленост се отбелязва годишен ръст от 4.4%.

  Строителството пред юли нараства с 1.7% над равнището от предходния месец. Увеличение от 2.6% има при гражданското/инженерното строителство, а сградното строителство расте с 1%.

  4.3% е увеличението при строителството през юли, в сравнение със същия месец на 2018 година. На годишна база нарастването на строителната продукция се определя от положителния темп при сградното строителство, където ръстът е с 8.3%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано намаление с 0.8%.

  През юли оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, нараства с 1 % спрямо предходния месец.

  При търговията на дребно през юли най-голям ръст спрямо предходния месец се наблюдава при търговията с нехранителни стоки - с 1.5%, търговията с автомобилни горива и смазочни материали- с 1%, и търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия-с 0.9%.

  В търговията на дребно с нехранителни стоки по-значителен ръст се наблюдава в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - съответно с 8.2 и 7 на сто.

  Търговията на дребно нараства с 3.7% на годишна база.

  строителство търговия на дребно промишленост НСИ

  Оценка на новината

  0