• Търсят се варианти да продължи програмата със санирането

  Търсят се варианти да продължи програмата със санирането

  Досега в България са санирани над 2220 сгради по програми на регионалното министерство

  Търсят се варианти да продължи програмата със санирането

  По Националната програма за енергийна ефективност у нас са обновени над 1755 многофамилни жилищни сгради. Строителни работи се изпълняват по още 114, а за други 142 текат подготвителни дейности. Това стана ясно по време на първото заседание на Националния експертен съвет за координиране изпълнението на Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, което се проведе в регионалното министерство.

  „Осъзнаваме значението, което тази програма има за обществото, околната среда и бизнеса, затова обсъждаме варианти на формата, в която тя да продължи, след като бъдат завършени всички 2022 сгради със сключени договори за финансиране“, обясни регионалният министър Петя Аврамова. Тя допълни, че дотогава такива мерки могат да се изпълняват със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“. От 2013 г. досега  по програмата са обновени 117 жилищни сгради. До края на програмния период се очаква те да бъдат общо над 600.

  „Държавите-членки трябва да разработят своите нови национални дългосрочни стратегии за обновяване на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., които целят преобразуването на всички съществуващи сгради в такива с почти нулево енергопотребление по ефективен спрямо разходите начин“, информира министър Аврамова.  

  Необходимо е техническата норма за сгради с близко до нулево потребление на енергия, изискваща клас „А“ на енергопотребление и 55% от енергията да е осигурена от възобновяеми източници, да добие повече популярност през следващите години, заяви пред участниците в съвета Петя Аврамова. Целта е да се отговори на амбициозните европейски политики и на националните нужди за намаляване на разходите за енергия на сградите в страната.

  Трябва да се осигури и по-благоприятна инвестиционна среда за правилното прилагане на законодателството за енергийна ефективност. „В този процес стоят за разрешаване редица инженерни, научно-изследователски, стандартизационни и стратегически-инвестиционни задачи. Целта е да се подобрят условията за инвестиции в областта на енергийната ефективност”, заключи Аврамова.

   

  Саниране Министерство на регионалното развитие и благоустро Национална програма за енергийна ефективност сгради с близко до нулево енергийно потребление

  Оценка на новината

  0