• Заетостта на легловата база в туризма у нас намалява през юли

  Заетостта на легловата база в туризма у нас намалява през юли

  Броят на нощувките във всички места за настаняване през юли остава на почти същото ниво, както преди година – увеличението е едва с 0.1%, сочат данните на националната статистика

  Заетостта на легловата база в туризма у нас намалява през юли

  Общата заетост на легловата база в местата за настаняване у нас през юли е 60%, като намалява с 1.8 процентни пункта в сравнение с юли 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 71.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 61.6%, и с 1 и 2 звезди - 40.7%.

  Приходите от нощувки през юли 2019 г. достигат 345.8 млн. лв., което е с 2.9% повече, сравнено с година по-рано. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 19.9%, докато тези от чужди граждани намаляват с 0.4%.

  Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2019 г., е 5 952.1 хил., или с 0.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 2%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

  По данни на Националния статистически институт, през юли 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 62.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 25.6% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени около 27% от нощувките на чужди граждани и близо 29% - на българи.

  Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2019 г. се увеличава с над 5% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига почти 1.3 млн. души. Увеличението при българските граждани е с 10.3%, а при чужденците - с 2.4 на сто.

  Българите, нощували в местата за настаняване през юли,са реализирали средно по 3.3 нощувки. Чуждите граждани и са реализирали средно по 5.4 нощувки, като 64% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

  През юли 2019 г. в страната са функционирали 3391 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 141.8 хил., а на леглата – над 324 хиляди. В сравнение с година по-рано общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 5.8%, а броят на леглата в тях - с 3.7%.

  НСИ Нощувки места за настаняване леглова база туризъм

  Оценка на новината

  0