• Създава се нормативна база за изграждане на водородни станции у нас

  Създава се нормативна база за изграждане на водородни станции у нас

  До края на 2020 г. в България може да заработят първите станции за зареждане на автомобили с водород

  Създава се нормативна база за изграждане на водородни станции у нас

  До края на 2020 г. в България трябва да бъдат изградени първите станции за зареждане на автомобили с водород, а до 2030 г. броят им може да достигне до 50. Това е заложено в проектонаредба, разработена от министерството на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с МВР, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и Министерството на транспорта. Документът е качен за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ

  Проектът е в изпълнение на Националната рамка за политиката за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и се отнася за разгръщането на инфраструктурата за зареждане на автомобили, задвижвани с водородно гориво. Подобен нормативен акт се разработва за пръв път в България. В момента у нас  липсват регулации, определящи изискванията за проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на точки за зареждане с водород.

  Водородното гориво е сред алтернативите варианти с потенциал за дългосрочно заместване на нефта. Редица европейски оценки показват, че все още не е създадена положителната икономическа ситуация за развитие на инфраструктура за алтернативни горива в т.ч. за изграждане на станции за зареждане с водород, изтъкват от регионалното министерство. В същото време ЕС се договори за обвързващи цели за дела на възобновяемата енергия в транспортните горива (10% до 2020 г.) и за намаляване на интензивността на емисиите на CO2 от автомобилните горива (с 6 % до 2020 г.). Обявеното в Бялата книга намаляване с 60% на емисиите на CO2 до 2050 г. изисква и значителен подем на използването на алтернативни горива.

  Подготвяната наредба е съобразена с прогнозните пазарни развития в европейски и в национален мащаб. При разработване на проекта на наредба е изследвана водородната мобилност, основана на добри практики в Европа, Калифорния (САЩ) и Канада.

  Според оптимистичната прогноза на „Индустриален клъстер електромобили" до 2020 г. в страната ни ще бъдат изградени 4 зарядни станции, 10 – до 2025 г., и 50 до 2030 г. В по-песимистичен сценарий е прогнозата на Института по електрохимия и енергийни системи към Българска академия на науките. Тя сочи, че след 2020 г. в страната ни ще има поне една функционираща зарядна станция и една в процес на изграждане, а до 2030 г. ще са изградени четири зарядни станции.

  Водородната зарядна станция може да се изгражда като интегрирано съоръжение, като компонент на територията на съществуваща или новоизграждаща се бензиностанция и/или газостанция, или автономно – като самостоятелно съоръжение.

  възобновяема енергия гориво водород зарядни станции алтернативни горива

  Оценка на новината

  0