• Разходите на бизнеса за заплати нараснали с 10.9% през второто тримесечие

  Разходите на бизнеса за заплати нараснали с 10.9% през второто тримесечие

  Общите разходи на работодателите за труд за периода от април до юни са се увеличили с 11 на сто, сочат предварителните данни на Националния статистически институт

  Разходите на бизнеса за заплати нараснали с 10.9% през второто тримесечие

  Общите разходи на бизнеса за един отработен час от наетите лица през второто тримесечие на годината нарастват с 11% на годишна база. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Увеличението на разходите в индустрията е с 9.8%, в услугите - с 11.1%, и в строителството - с 10.6%.

  По икономически дейности най-много са се увеличили разходите за труд за съответния период в секторите „Образование“ - със 17.9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 16.3%, и „Други дейности“ - с 15%. 

  На годишна база разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10.9%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 11.6%. По икономически сектори увеличението при разходите за възнаграждения е от 17.4% за „Образование“ до 4.8% за „Професионални дейности и научни изследвания“.

  бизнес недвижими имоти заплати строителство образование Разходи НСИ Труд

  Оценка на новината

  0