• Ръст в пътуванията на нашенци зад граница и на чужденци в България през август

  Ръст в пътуванията на нашенци зад граница и на чужденци в България през август

  Въпреки общия ръст на визитите на чужденци в България през активния отпускарски месец, намаление се наблюдава при посещенията на граждани от Германия, Белгия, Холандия, Чехия, Полша, Италия и Гърция

  Ръст в пътуванията на нашенци зад граница и на чужденци в България през август

  През изминалия месец август расте броят на пътуванията на български граждани в чужбина, като увеличението е с 2.5% на годишна база, показват данните на Националния статистически институт. Общият брой на реализираните визити зад граница са 755.4 хил. Увеличение на пътуванията на нашенци е отчетено към: Австрия - с 21.4%, Испания - с 16.5%, Чешката република - с 10.1%, Франция - с 8.9%, Сърбия - със 7.8%, Гърция - с 6.2%, Румъния - с 3.4%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на българи към: Италия - с 13%, Турция - с 4.3%, Обединеното кралство - с 3.6%, Република Северна Македония - с 2.4%, Германия - с 1.9%, и други.

  През август пътуванията в чужбина с цел „почивка и екскурзия“ нарастват с 8%, и със „служебна цел“ - с 4.7%.

  През изминалия месец най-много са пътували българите към: Гърция - 207.6 хил., Турция - 136.0 хил., Република Северна Македония - 52.3 хил., Сърбия - 49.4 хил., Румъния - 47.4 хил., Германия - 46.2 хил., Австрия - 25.9 хил., Италия - 24.9 хил., Испания - 21.5 хил., Франция - 20.4 хиляди

  Посещенията на чужденци в България през отпускарския август са над 2.325 млн., или с 3.8% повече в сравнение със същия месец 2018 година. Увеличение се наблюдава при пътуванията с цел почивка и екскурзия - със 7.6%, и със служебна цел - с 6.1%, докато тези с други цели. Транзитните преминавания през страната са 26.5% от всички посещения на чужденци в България.

  Най-много посещения в България през август 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 373.1 хил., Турция - 290.4 хил., Германия - 251.0 хил., Гърция - 163.7 хил., Украйна - 122.0 хил., Полша - 110.8 хил., Обединеното кралство - 97.4 хил., Руската федерация - 97.1 хил., Сърбия - 78.4 хил., Франция - 69.7 хиляди (фиг. 6).

  Увеличават се посещенията на граждани от Румъния - с 30.9%, Обединеното кралство - със 17.8%, Испания - с 15.8%, Австрия - с 5.4%, Унгария - с 4.3%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Германия - с 12.7%, Белгия - с 5.8%, Нидерландия - с 5.5%, Чешката република - с 4.2%, Полша - с 3.5%, Италия - с 3.2%, Гърция - с 1.3%, и други.

  През август 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 56.8%, следвани от посещенията с други цели - 35.8%, и със служебна цел - 7.4%.

  Румъния Гърция Германия Турция българи Чужденци НСИ пътувания

  Оценка на новината

  0