• Още 14.5 млн. лв. за саниране в 28 български града

  Още 14.5 млн. лв. за саниране в 28 български града

  Градовете, в които ще се инвестира в енергийната ефективност на обществените сгради и жилищния сектор, са Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан, Червен бряг

  Още 14.5 млн. лв. за саниране в 28 български града

  28 български общини ще имат достъп до 14.5 млн. лв. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради. Средствата се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма "Региони в растеж" (2014-2020 г.) по мярката "Енергийна ефективност в периферните райони - 3". 

  Насоките за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ са публикувани за обществено обсъждане.

  Основната цел е с инвестицията да се повиши енергийната ефективност на обществените сгради и жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво, съгласно Националната концепция за пространствено  развитие на България за периода 2013-2025 г.  Това са градовете: Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан, Червен бряг.

  Процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони - 3“ е с индикативен общ бюджет от 14.5 млн. лв., като окончателният размер средствата ще бъде определен при публикуване на Насоките за кандидатстване. 

  Безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя на база подбор на проектни предложения, класирани по критерии, които отчитат намаляването на емисиите на СО2, ефективност и целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност, и др. Основните дейности са насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в публични сгради на държавната и общинската администрация, както и към общински сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура, и в многофамилни жилищни сгради

  Общините ще могат да кандидатстват с проекти към края на годината. Ще се финансират мерки за повишаване на енергийна ефективност на сградите, като целта е да се постигне 60% спестяване на енергия, намаляване на разходите за отопление, обновяване фасадите на сградите, повишаване на срока на експлоатация.

  Предложения и коментари по проектите на документи могат да се изпращат до 17:30 часа на  18.10.2019 г. (включително), по официален път или на имейл: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020.

   

  Снимка: Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

  жилищни сгради Оперативна програма "Региони в растеж" енергийна ефективност Енергийна ефективност в периферните райони - 3 публични сгради

  Оценка на новината

  0