• Дуалното образование у нас отчита положителни резултати, но и редица трудности

  Дуалното образование у нас отчита положителни резултати, но и редица трудности

  Основното притеснение на бизнеса е за инвестициите в кадри, без да има гаранции, че те ще останат да работят за съответните фирми, сочи проучване на”Галъп Интернешънъл”

  Дуалното образование у нас отчита положителни резултати, но и редица трудности

  Дуалното образование има положителен ефект върху развитието на професионалното образование у нас. Това е изводът от изследване на „Галъп Интернешънъл” сред  фирми и професионални гимназии, участвали в проекта ДОМИНО за въвеждане на дуалното образование в България. Те възнамеряват да продължат участието си в дуалното образование, както и да развият допълнително сътрудничество с бизнеса. Въпреки положителните резултати обаче, дуалното образование в България все още е изправено пред редица трудности и препятствия и за двете страни – бизнеса и училищата.

  В рамките на проекта ДОМИНО близо 1600 ученици в 32 професионални гимназии в цялата страна се обучават по дуалната система по общо 12 професии, като работят в над 170 фирми български и чужди фирми. Над 70% от завършилите по ДОМИНО вече работят в предприятията, където са трупали трудов опит.

  Взаимодействието на местно ниво за развитие на дуалното образование е оценено положително както от представителите на бизнеса, така и от представителите на професионалните училища. 61% от фирмите и 84% от училищата по проекта оценяват взаимодействието между училища и бизнес като много добро.

  Положителна тенденция за развитието на дуалното образование в страната се открива и в готовността на бизнеса да отдели хора от своя екип за разработване на учебна програма, която да отговаря по-пълно на съвременните нужди на бизнеса. Повече от половината от участвалите в проучването фирми изразяват ясно своето съгласие да отделят част от работниците си, за да участват в семинари по дуалното образование. При представителите на бизнеса извън ДОМИНО отношението към тази идея е по-скоро резервирано: почти една трета от тях не са склонни да освободят няколко свои работници, за да участват в разработването на нови учебни програми. Това говори по-скоро за недоверие от страна на фирмите, които нямат опит с дуалното образование, както и за необходимостта от по-широка разяснителна кампания за ползите за бизнеса от него, изтъкват от „Галъп”.

  Сред основните трудности, споделени и от бизнеса, и от представителите на образователната система, на първо място излиза притеснението на фирмите за инвестициите в кадри, без да има гаранции, че те ще останат да работят за тях – 73% от участващите в ДОМИНО фирми споделят, че изпитват такива притеснения.

  Сред основните проблеми се очертават и по-дълбоките пропуски в професионалното образование в страната. Както учениците във фокус групите, така и 57% от  представителите на бизнеса, споделят за широки разминавания между преподаваното в училищата и необходимите знания и умения, които стажантите трябва да притежават. Резултатите от проучването показват още, че теорията, преподавана в професионалните гимназии в страната, често е остаряла и не отговаря на модерните изисквания на бизнеса. Учениците, участвали в изследването, също потвърждават, че практическите занятия остават на заден план, за тях често не остава учебно време или няма подходяща материална база и преподаватели.

  Намирането на достатъчно заинтересовани фирми за формиране на дуална паралелка пък е най-голямата трудност, пред която декларират, че са изправени професионалните гимназии. 44% от участвалите в проучването представители на училища посочват този проблем като основен.

  Повече от половината (56%) от представителите на училищата, участвали в проучването, смятат, че зад дефицитите на професионалното образование у нас се крие на първо място демографската криза. На преден план излизат и проблеми като недоверие в перспективите, които професионалното образование предлага и спад на престижа на този тип гимназии у нас, за сметка на езиковите.

  Съдействието от страна на държавата за всякакви мерки за подпомагане на развитието на дуалното образование у нас - облекчаване на свързаните административни процедури, финансово подпомагане, информационна кампания и различни законодателни мерки – е сочено като основна предпоставка за преодоляване на негативните тенденции във възприятията за професионалното образование в страната.

  бизнес дуално образование професионални гимназии Галъп Интернешънъл Домино

  Оценка на новината

  0