• Започва изграждането на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“

  Започва изграждането на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“

  Проектът за разширение на газопреносната инфраструктура от турско-българската до българо-сръбската граница ще осигури условията за реализация на концепцията за газов хъб „Балкан“

  Започва изграждането на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“

  „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа договор за изграждане и въвеждане в експлоатация на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“, информираха от министерството на енергетиката. Проектът ще осигури необходимата инфраструктура за реализацията на концепцията за европейски газоразпределителен център „Балкан“ в България.

  С изграждането на компресорните станции ще се повиши налягането по трасето на инфраструктурата от турско-българска до българо-сръбска граница, станало известно като „Балкански поток“. Разширението на газопреносната инфраструктура на територията на страната ще повиши сигурността на доставките на природен газ от различни източници и ще осигури предпоставки за засилване на конкуренцията на пазара, изтъкват още от енергийното министерство.

  Според изпълнителния директор на “Булгартрансгаз” ЕАД Владимир Малинов участието на международни компании гарантира, че разширението на газопреносната инфраструктура ще се реализира в заложените срокове

  С днешното подписване се доближаваме до изпълнението на актуализираната Енергийна стратегия на Република България”, подчерта министър Теменужка Петкова. По думите й правителството стои твърдо зад проектите за изграждане на необходимата инфраструктура и газова борса, които ще осигурят диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в региона. 

  Общата стойност на договора е близо 351 млн.лв. без ДДС. Избраният изпълнител ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ е обединение от две български и една чужда компания, като негови членове са: „Ферощал Индустрианлаген ГмбХ” – Германия, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД. Декларирани от обединението подизпълнители са: Солар Търбайнс Юръп С.А. - Белгия, "Турбо Машина България" ЕООД и "Химкомплект Инженеринг" АД.

  Компресорна станция „Нова Провадия“ ще бъде разположена в района на с. Ветрино, община Ветрино, област Варна и ще се оборудва с четири газотурбокомпресорни агрегата с мощност от по 10 MW всеки.

  Компресорна станция „Расово“ ще се намира в землището на с. Расово, община Медковец, област Монтана и ще се оборудва с три газотурбокомпресорни агрегата с мощност от по 12 MW всеки.

  Предвидените компресорни агрегати и за двете станции са най-ново поколение, производство на американската компания Solar Turbines, която е лидер в сектора. Те ще бъдат снабдени с ниско емисионни горивни камери, отговарящи на изискванията на най-високите екологични изисквания, допълват от енергийното министерство.

  В края на спетември беше сключен договор със Саудитски консорциум за изграждането на "Балкански поток", а предвиденият срок е 615 календарни дни

   

  Снимка: Министерство на енергетиката 

  Булгартрансгаз газов хъб "Балкан" Теменужка Петкова Балкански поток компресорни станции Нова Провадия Расово Владимир Малинов ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“

  Оценка на новината

  0