• Инвестициите в България, обвързани с кръговата икономика се равняват на 0,18%

  Инвестициите в България, обвързани с кръговата икономика се равняват на 0,18%

  Частните инвестиции в страната, които имат значение за кръговата икономика са над средното за ЕС

  Инвестициите в България, обвързани с кръговата икономика се равняват на 0,18%

  В България частните инвестиции, които са обвързани с кръговата икономика достигат 0,18%, което е над средното равнище за ЕС- 0,12%. Именно благодарение на тях се разкриват над 60 000 нови работни места. Всичко това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, на проведената Конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиви финанси", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси

  Заместник-министърът отбеляза още, че политиката на Министерството на икономиката е съсредоточена върху иновациите, които да играят ролята на основен фактор за устойчив растеж и добавена стойност. Една от основните цели според него е и да се осъществи стимулиране на технологичната модернизация в производствения сектор.  Заместник-министър Борисов отчете и важната роля на банките, благодарение на които става възможно финансирането на устойчивото развитие у нас.

   

  България САЩ икономика иновации устойчиво развитие инвестции

  Оценка на новината

  5.00