• Очакваните приходи от тол такси и е-винетки са 746,3 млн. лв.

  Очакваните приходи от тол такси и е-винетки са 746,3 млн. лв.

  Заявлението бе направно днес от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, на заседание на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

  Очакваните приходи от тол такси и е-винетки са 746,3 млн. лв.

  През 2020г. се предвижда общите приходи от тол таксите и електронните винетки да бъдат 746,3 млн. лв. Прогнозите сочат, че от тях 450 млн. лв. ще се дължат на заплатени тол такси за използване на републиканската пътна мрежа от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона, а 296,3 млн. лв. на закупуването на електронни винетки. Приходите ще постъпват в централния бюджет, от където ще се преразпределят към бюджета на Министерството  на регионалното развитие и благоустройството.

  На проведеното днес заседание на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, министър Аврамова запозна народните представители с постигнатия напредъка по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване. Първият етап от Електронната система - таксуване на база време (електронна винетка) е напълно завършен, а вторият етап от системата - таксуване на база изминато разстояние (тол такса) е вече приет. Системата е въведена в техническа експлоатация и е в тестови режим от 16 август. Към момента е на финален етап процесът на определяне на тарифите и обхватът на пътната мрежа, за чието ползване ще се дължи тол такса. Предстои размерът на таксите да бъде подложен на обществено обсъждане. Въведено е 24-часово обслужване. Отворени са процедури за регистрация в регистъра на националните доставчици на услуги за електронно таксуване и сключване на договори с доставчици на услуги и процедури по вписване на доставчици на декларирани данни в публичния списък на АПИ. Изградени са общо 200 стационарни контролни точки.

  До момента проверка са минали 1 198 547 пътни превозни средства. Съставени са 9 067 акта и 78 061 нарушители са заплатили компенсаторна такса на място в мобилните контролни единици. Постъпилите суми от компенсаторни такси и глоби са 6 241 257 лв.

  Регионалният министър посочи, че членовете на Обществения консултативен съвет са запознати с последния вариант на обхвата на републиканските пътища, за които се предлага да се плаща такса за тежкотоварни автомобили. Тя обърна внимание, че платени ще са 6050 км от републиканската пътна мрежа. Останалите 14 000 км от нея ще са безплатни за тежкотоварните автомобили, както и безплатни остават 20 000 км общинска пътна мрежа.

  Министър Аврамова допълни още, че в обхвата на системата са направени сериозни отстъпки и това е оптималния вариант, при който ще са налице средства за ремонт и изграждане на пътища.

  бюджет икономика пътна инфраструктура електронни винетки тол такси министерство на регионалното развитие електронна система за таксуване

  Оценка на новината

  0