• България провокира инвестиционен интерес в италианските компании

  България провокира инвестиционен интерес в италианските компании

  Италиански компании се интересуват от развитие на нови пазари и партньорство с България

  България провокира инвестиционен интерес в италианските компании

  От среща проведена между заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова и представители на италиански компании, стана ясно, че те проявяват интерес към нов пазар и партньорства в България. Тяхното основно желание е да регистрират фирми в България, както и да работят чрез регистрирани фирми в секторите – земеделие, хранително-вкусова промишленост, енергетика и услуги.

  Икономическият зам.-министър представи ключовите предимства на България, както и мерките за насърчаване на инвеститорите,  с които страната ни разполага. Тя увери представителите на италианските компании, че могат да разчитат на Министерството на икономиката за пълна административна подкрепа по целия път – от първоначалния интерес до реализирането на конкретна инвестиция.

  Иванова изтъкна, че мерките, които се предприемат са в подкрепа на бизнеса, подобряване на неговата конкурентоспособност и улесняване на достъпа му до международните пазари, дават възможност за сътрудничество с италиански партньори. По думите й в края на 2018 г. са отчетени преки чуждестранни инвестиции от Италия в България в размер на 2.526 млрд. евро. Това нарежда страната на 4-то място по размер на преките чуждестранни инвестиции в страната ни след Холандия, Австрия и Германия.

  Заместник-министър Иванова заяви, че Италия е водещ външнотърговски партньор на България. Тя поясни, че това се потвърждава, както от непрекъснато увеличаващият се брой италиански фирми, опериращи на българския пазар, така и от ускорения темп на нарастване на търговския стокообмен между двете страни през последните няколко години. „За 2018 г. стокообменът между двете страни възлиза на 4 855.4 млн. евро, което нарежда Италия на второ място за периода като търговски партньор на България, след Германия, като износът е в размер на 2 433.4 млн. евро“, изтъкна Иванова.

   

  бизнес фирми икономика Италия инвеститори чуждестранни инвестиции стокообмен външнотърговски партньор

  Оценка на новината

  0