• Euler Hermes предвижда ръст на българската икономика с 3,5% през 2019г.

  Euler Hermes предвижда ръст на българската икономика с 3,5% през 2019г.

  Лидерът в областта на застраховането и търговските кредити прогнозира скок на българската икономика с 3,5% за текущата година и 2,5% за 2020г.

  Euler Hermes предвижда ръст на българската икономика с 3,5% през 2019г.

  Euler Hermes състави актуална икономическа прогноза за България. В нея е посочено, че се очаква ръст на българската икономика с 3,5% в рамките на тази календарна година и 2,5% през 2020г. Оценката на експертните анализатори е коригирана в положителна посока с 0,5%, след резултатите отчетени през първото полугодие на 2019г., но те все още остават скептични.

  Прогнозата на главния анализатор Икономически проучвания и оценка на риска на Euler Hermes, Манфред Щамер, сочи че ръстът на БВП за периода е 4,2%, но ако се обърне внимание на двете последователни тримесечия, ще се забележи спад на темповете – от 4,5% на 3,8%. Тази тенденция, според него е силно вероятно да продължи. За реален двигател на икономиката в този период е посочено вътрешното потребление, чието моментно стимулиране се дължи на ръстът на заплатите и намаляването на безработицата. Прогнозата сочи обаче, че в същото време износът предстои да отслабва, заради намаляването на търсенето в Еврозоната и на глобално ниво.

  Данните за второто тримесечие отчитат значителен принос на нетния износ към развитието на икономиката, но според експертите това е само моментна снимка, която доказва, че вносът намалява със значително по-бързи темпове от експорта. Друго нещо, което отчитат анализаторите е нарастването на излишъка по текущата сметка, което за август се оценява на 7% от БВП при 5,4% за 2018 година. Негативна тенденция, върху която се фокусира анализът, е осезателното забавяне на темпа на ръст на индустриалното производство – от 3,5% в първото тримесечие на -0,1% за второто и очаквани -1,7% за периода юли-август.

  Анализаторите от Euler Hermes актуализират и прогнозата си за несъстоятелностите в България за 2019 година. Според данните, с които компанията разполага, от януари до август 2019 година те са се покачили с 10% в сравнение със същия период на 2018 година. Според експертите този ръст ще се запази и на годишна база за 2019 година, а в последствие и за 2020 година.

  По отношение на фалитите, според официалната категоризация на Euler Hermes заради прогнозирания 10% ръст за 2019 година, България спада към “червената” група. Там са също Словакия, Китай, Чили, Дания, и Турция. „За пореден път обаче обръщаме внимание на специфичната ситуация у нас – в България има множество административни усложнения и тежка процедура за обявяването на несъстоятелност. Затова трябва да имаме предвид, че този ръст не е водещ индикатор за увеличаване на бизнес риска и по наши очаквания ще засегне традиционно за България малки и средни предприятия, а не знаково големи организации.”, обяснява Камелия Попова, Управител на Euler Hermes за България и уточнява, че далеч по-важен индикатор са флуктуациите в междуфирмената задлъжнялост.

  Според експертите у нас има и други тревожни тенденции за бизнеса. Последните анализи сочат, че на глобално ниво икономиката забавя темповете си и се очаква това да продължи и през следващата година. Международната търговия също е в застой заради повишеното напрежението между САЩ и Китай. Всичко това се отразява и на бизнеса в България

  Като основна насока за страната ни е да се засили вниманието при сключване на сделки със съседните Турция и Румъния. Сериозна препоръка е да се проявява предпазливост и при сделки с Русия, защото прогнозата за забавяне на ръста на икономиката там е особено валидна. При традиционните експортни партньори на България – страните от ЕС, също се очаква забавяне. По-специално внимание се отделя и на натрупването на сериозно количество стокови наличности при западноевропейските компании, което може да има директно отражение върху търговските отношения с българските партньори, пропадане на сделки и трудност при разплащанията.

  По отношение на индустриите от Euler Hermes предвиждат най-сериозно напрежение в Европа в секторите Търговия на дребно, Метали, Строителство и Автомобилостроене.

   

   

  бизнес внос износ заплати икономика БВП несъстоятелност Безработица Вътрешно потребление индустриално производство Euler Hermes икономическа прогноза експерти анализатори фалити индустрии

  Оценка на новината

  0