• Неочакван ръст на търговския излишък на еврозоната

  Неочакван ръст на търговския излишък на еврозоната

  През месец септември търговският излишък на еврозоната отбеляза неочакван растеж

  Неочакван ръст на търговския излишък на еврозоната

  През месец септември 2019г. търговският излишък на еврозоната e достигнал 18,7 милиарда евро. Точно една година по-рано излишъкът е бил на стойност от 12,6 милиарда евро. Ръстът е над очакванията на пазара, които са били за около 17,5 милиарда евро. Експортът се е покачил с 5,2% на годишна база и възлиза на 196,2 милиарда евро, докато импортът се е увеличил с 2,1% и достига 177,6 милиарда евро.

  Търговията от своя страна в еврозоната отчита покачване с 0,9% до 163,4 милиарда евро. Анализирайки първите 8 месеца от началото на 2019 годината, търговският излишък е нараснал до 155 милиарда евро. За същия период на 2018 година той е бил 147,3 милиарда евро.

  В същото време търговският дефицит на ЕС се е покачил до 5,0 милиарда евро от 1,5 милиарда евро през септември 2018 г., защото импортът се е увеличил с 6,4% до 173,3 милиарда евро, докато експортът е отчел ръст с 4,3% до 168,3 милиарда евро.

  Вносът се е увеличил с 4,9% до 1532,8 милиарда евро През първите девет месеца на 2019 г., вносът е отчел ръст от 4,9% и възлиза на 1532,8 милиарда евро. Той е подкрепен от по-големите покупки на храни и напитки, суровини, химикали, машини и превозни средства. От друга страна, вносът на енергия е намалял с 5,6%.

  Страните, от които са направени повече покупки са: САЩ, Китай, Швейцария, Турция, Япония, Южна Корея Индия и Канада. А тези, от които е пазарувано значително по-малко- Русия и Норвегия.

  Износът се е покачил с 3,6% на годишна база до 1502,8 млрд. евро. Най-голям е бил износът за САЩ, Китай, Русия, Япония, Норвегия и Канада, докато доставките за Швейцария, Турция, Южна Корея и Индия са претърпели спад.

  В България, търговският дефицит в периода от началото на 2019 година до месец  септември възлиза на 1,5 милиарда евро.

   

   

  бизнес внос износ икономика Еврозона ЕС експорт търговски излишък импорт

  Оценка на новината

  0