• Кризата ще увеличи безработица сред младите

  Кризата ще увеличи безработица сред младите

  „Класът на короната от 2020 г.“ вероятно ще сблъсква с намалено заплащане и ограничени перспективи за работа още дълго време след като настоящата икономическа буря премине, освен ако правителството не предостави допълнителна подкрепа.

  Кризата ще увеличи безработица сред младитеUnemployment

  „Класът на короната от 2020 г.“ вероятно ще се сблъсква години наред с намалено заплащане и ограничени перспективи за работа и то още дълго време след като настоящата икономическа буря премине, освен ако правителството не предостави допълнителна подкрепа и то в най-скоро време.

  Безработица сред младежите може да се увеличи с 600 000 през тази година заради коронавирусна. Ограничените перспективи на младите хора могат да бъдат "белязани" с години, което ще доведе до дългосрочни щети върху заплащането им и възможностите им за работа.

  Изследователският център заяви, че е необходима "базова подкрепа", за да се подпомогнат младите на възраст между 18 до 24 години по време на икономическата криза.

  Изследванията от предишните рецесии показват, че младите хора, които току-що са завършили образование, са засегнати по-силно от другите възрастови групи. Призовават се политиците да помогнат на младите хора да получат възможност за допълнително обрзование в продължение на още шест месеца.

  Прогнозите са, че нивото на заетост на завършилите студенти, излизащи на пазара на труда по време на тази криза, ще бъде с 13 % по-ниско, отколкото биха били в нормални обстоятелства, а процентите за работници със средно и нискоквалифицирани професии ще паднат още повече - с 27 на сто и 37% съответно.

  „Класът на короната от 2020 г. може да се сблъска с години на намалено заплащане и ограничени перспективи за работа, дълго след преминаването на настоящата икономическа буря, освен ако правителството не предостави допълнителна подкрепа - и то бързо.

  „Нова схема за подкрепа на завършващитеможе да помогне на хиляди да останат в образованието и да изградят своите умения, докато тези, които влизат на пазара на труда за първи път, трябва да бъдат подкрепени от гаранция за работа.“

  Алекс Биер, от фондация Nuffield, която финансира изследването, заяви: „Ефектите от кризата Covid-19 изострят съществуващите неравенства.

  „Важно е правителството, висшите училища и работодателите да действат сега, за да ограничат дългосрочните ефекти от икономическия спад, като създават възможности на тези, които искат да започнат работа и подкрепят тези, които решат да останат в образованието.“

  В отделен доклад на Асоциацията на колежите прогнозира, че половината от новорегистрираните на пазара на труда - около 100 000 (на възраст от 16 до 25 години) ще се изпитат трудности, за да намерят смислена работа, тъй като икономическите сътресения на Covid-19 продължават да се усещат.

  Вероятно ще има по-малко работни места и възможности за стаж за завършващитетази година училища и колежи, каза още той.

  Асоциацията също предупреди за големи предизвикателства, пред които ще е изправено възстановяването на образованието и обучението след месеците на блокиране.

  Правителство пазар на труда Covid-19 икономическия спад

  Оценка на новината

  0