• Министерството на труда и социалната политика с програма за субсидирана заетост за над 2000 души

  Министерството на труда и социалната политика с програма за субсидирана заетост за над 2000 души

  Регионалните програми за заетост са предвидени за всяка област в България, съобщават от ведомството.

  Министерството на труда и социалната политика с програма за субсидирана заетост за над 2000 души

  Около 2000 безработни ще започнат работа по регионални програми за заетост, които ще се финансират с 6.34 милиона лева от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за активна политика на пазара на труда.

  Регионалните програми за заетост са предвидени за всяка област в България, съобщават от ведомството.

  Програмите се създават и реализират на основата на предложенията на съответните областни и общинските администрации и се утвърждават от министъра на труда и социалната политика.

  През 2020 г. Министерството на труда и социалната политика ще финансира по тях осигуряването на субсидирана заетост за период не по-малко от 3 и не повече от 4 месеца.

  В изпълнение на регионалните програми за заетост през последните години са реализирани дейности за поддържане и опазване на общинска и държавна собственост - училища, детски градини, изграждане и ремонт на пътища и паметници на културата, поддържане и почистване на паркове, градини, междублокови пространства, както и екологични дейности като събиране и извозване на отпадъци, озеленяване и подпомагане на пенсионерски клубове.

   

  заетост пазар на труда Министерството на труда и социалната политика

  Оценка на новината

  0