• Икономиката на Китай е нараснала с 4,9% през третото тримесечие

  Икономиката на Китай е нараснала с 4,9% през третото тримесечие

  Това показват данни на Националното статистическо бюро.

  Икономиката на Китай е нараснала с 4,9% през третото тримесечие

  Втората по големина икономика в света отчете растеж на БВП за третото тримесечие, което е с 4,9% повече от преди година. Това води до ръст за първите три тримесечия на годината до 0,7% от преди година.

  Китайските икономисти очакваха ръст на БВП от 5,2% през третото тримесечие, според средната оценка, съставена от Wind Information - финансова информационна база данни.

  По-бавното възстановяване на китайското потребление остава, докато несигурността продължава да съществува относно способността на други страни да контролират пандемията от коронавирус и да се върнат към икономически растеж.

  „Най-общо казано, цялостната национална икономика продължи стабилното възстановяване и бяха постигнати значителни резултати в координирането на превенцията и развитието на епидемиите“, заяви Бюрото в съобщение до пресата. „Трябва обаче да сме наясно, че международната среда продължава да е сложна и тежка. Икономиката все още е в процес на възстановяване и основата за това трябва да бъде консолидирана.“, се казва още в изявлението в съобщението. 

  Продажбите на дребно са нараснали с 3.3% през септември, за 0.9% увеличение през третото тримесечие. За първите девет месеца на годината продажбите на дребно се свиха със 7,2%. През тези три тримесечия онлайн продажбите на стоки са нараснали с 15,3% спрямо предходната година, което представлява 24,3% от продажбите на дребно.

  „Завръщането на Китай към икономически динамизъм с по-бързи темпове е равносилно на първото стъпване към глобално възстановяване“, заяви Брус Панг, ръководител на макро и стратегически изследвания в Китай Ренесанс.

  Въпреки че очаква по-нататъшен растеж от Китай, Панг отбеляза, че проблеми като безработицата, намалените доходи на домакинствата и променящото се поведение на потребителите могат да повлияят на усилията на Пекин да увеличи приноса на потреблението към растежа. Панг посочи, че секторът на услугите или третичния сектор на икономиката се възстановява по-бавно от първичния и вторичния сектор, които съответно се отнасят най-вече до селското стопанство и производството.

  От трите категории секторът на услугите е нараснал най-бързо през последните няколко години, но е изостанал досега през 2020 г., като е нараснал с 0,4% през първите три тримесечия на годината срещу 2,3% в първичния сектор и 0,9% за втори. Инвестициите в дълготрайни активи са нараснали с 0.8% през първите три тримесечия на годината.

  Промишленото производство е нараснало с 6,9% през септември в сравнение с предходната година, като общия ръст за първите девет месеца на годината достигна 1,2%.

  Официалното ниво на безработица в градовете намаля през септември до 5,4%. Както при много правителствени данни, точността на цифрата е силно съмнителна. Процентът остава под рекордните 6,2%, достигнати през февруари по време на разгара на пандемията на коронавирус в Китай.

  Освен това около 3,8 милиона по-малко работници мигранти от селските райони на Китай се върнаха на работните си места в градовете до края на септември, спрямо същия период на миналата година, спад от 2,1%.

  „С нормализирането на политиката предстоящото възстановяване до голяма степен ще зависи от възстановяването на потреблението“, заяви Лари Ху, главен икономист в Macquarie.

  Той очаква вътрешното търсене да ускори растежа си през следващите месеци, предвид силните резултати от празника Златна седмица в началото на октомври. Ху прогнозира 5,5% ръст на БВП през четвъртото тримесечие, 15% през първото тримесечие на следващата година, за годишен растеж от 2% през 2020 г. и 8,5% през 2021 г.

  Официалните данни показват, че брутният вътрешен продукт на Китай се е свил с 6,8% през първите три месеца на годината, когато повече от половината от страните са спрени временно в опит да ограничат разпространението на коронавируса. БВП е нараснал с 3,2% през второто тримесечие.

  Международният валутен фонд очаква Китай да бъде единствената голяма световна икономика, която ще расте през тази година.

   

  Китай ръст БВП Безработица пандемията COVID-19

  Оценка на новината

  0