• Инфлация: Какво представлява и как да се предпазите?

  Инфлация: Какво представлява и как да се предпазите?

  В тази статия ще получите отговори на по-важните въпроси, свързани с инфлацията.

  Инфлация: Какво представлява и как да се предпазите?

  Усещате, че с една и съща сума не можете да закупите същите стоки и услуги, както преди месец или година? Спокойно, не сте единствени.

  Милиарди хора по света усещат ежедневно ефектите от инфлацията и се притесняват от потенциално рязко повишение на цените в бъдеще.

  Какво е инфлация?

  В началото да дадем една кратка дефиниция на понятието инфлация:

  Инфлация е общо увеличение в цените на стоките и услугите, което води до понижаване на покупателната способност на парите. В резултат на инфлацията с един лев можете да купите по-малко стоки и услуги в сравнение с предходен период.

  За инфлация може да се говори, когато се наблюдава цялостно увеличение в цените на стоките и услугите, а не само някои отделни.

  Обратният ефект на инфлацията се нарича дефлация, при който цените се понижават, а покупателната способност на парите се увеличава. Този ефект, макар и да изглежда желан в очите на крайния потребител може да е пагубен за икономиката. Най-често дефлация се поява при спукване на финансов балон.

  Видове инфлация

  Съществуват 4 основни видове инфлация, които могат да бъдат категоризирани според скоростта на повишаване на цените:

  • Пълзяща инфлация – когато цените се покачват с 3% годишно или по-малко. Според ФЕДЕЦБ и други основни централни банки покачването на цените с 2% подпомага икономическия растеж. Този вид инфлация дава увереност на потребителите, че цените ще растат, което подкрепя търсенето.
  • Ходеща инфлация – цените са покачват с темп от 3% до 10%, което вече е прекалено бързо и може да прегрее икономиката. Потребителите започват да купуват повече, за да избегнат по-високите цени утре. Доставчиците не могат да се справят, а заплатите започват да не стигат.
  • Галопираща инфлация – годишната инфлация надхвърля 10%, което създава хаос в икономиката. Парите губят стойност толкова бързо, че доходите на бизнеса и служителите не могат да се справят с разходите и цените. Чуждестранните инвеститори започват да избягват страната.
  • Хиперинфлация – цените се изстрелват с над 50% годишно. Това явление е много рядко, но за съжаление в България ни се наложи да ги преживеем два пъти – през 1991 и 1997 година.

  Тук трябва да добавим и явлението наречено стагфлация, при което икономическият растеж е в застой, но се наблюдава повишение на цените. Това явление е доста необичайно и разпознато за първи път в САЩ през 70-те години на миналия век.

  Как се изчислява инфлация?

  Досега разбрахте какво е инфлация и какви са различните видове инфлация. В тази част на статията ще откриете различните методи за изчисление на инфлацията. Те зависят от стоките и услугите, които участват в кошницата и представляват ценови индекси.

  Ето ги и тях:

  • Индекс на потребителските цени (ИПЦ) – показател за измерване на изменението на цените на кошница от стоки и услуги, потребявана от домакинствата за лично потребление.
  • Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)– показател използван от Европейската централна банка, който е много подобен на горния, но се изчислява според хармонизирана методология и се различава по домакинствата, които обхваща.
  • Индекс на цените на производители – показател за измерване на изменението на цените, получени от производители за тяхната продукция.

  Все пак има и други индикатори, които се използват в различни държави по света като например разходи за лично потребление (PCE), които са предпочитаната от ФЕД мярка за инфлация в САЩ. Базов индекс на потребителските цени, който изключва цените на храната и енергията също е често използван показател.

  Какви са причините за инфлация?

  Има различни фактори, които могат да повлияят на цените или инфлацията в една икономика. Обикновено инфлацията е резултат от увеличаване на производствените разходи или увеличаване на търсенето на продукти и услуги.

  Все пак основните причини, които могат да предизвикат инфлация са:

  1. Скок в разходите – възниква, когато цените се увеличават, тъй като производствените разходи нарастват. Търсенето на стоки остава непроменено, но предлагането се свива поради по-високите разходи.
  2. Скок в търсенето – ръст в търсенето на продукти и услуги може да доведе до повишаване на цените. В този случай търсенето започва да изпреварва предлагането.
  3. Скорост на обмен на парите – Колкото по-бързо парите сменят собственика си в една икономика, толкова повече се увеличава вероятността на ръст в цените.
  4. Увеличаване на паричната маса – експанзивната монетарна и фискална политика на централните банки и правителствата може да увеличи паричната маса и стимулира кредитирането, с което и инфлацията.

  Последната причина е и тази, която седи зад инфлационните страхове в момента.

  Печатане на пари

  Основните централни банки по света започнаха с т.нар. програми за количествени улеснения още след кризата през 2008-2009 година. най-общо казано, чрез тези програми централните банкери печатат пари, за да купуват активи (най-често държавни облигации).

  Пикът на печатането на пари обаче дойде през 2020 година, когато Федералния резерв на САЩ принтира над 3,3 трилиона долара, а общо петте основни централни банки по света около 8 трилиона.

  Колко е инфлацията в България?

  Според последните публикувани данни от Национален статистически институт за април 2021 година, индексът на потребителските цени е нараснал с 0,7% спрямо месец март, а годишната инфлация спрямо април 2020 е 2,0%.

  Реални ли са официалните данни за инфлацията?

  Както споменахме малко по-нагоре в статията много често в Европа, а и на много други места по света (САЩ, Япония, Канада) се използват хармонизирани или базови индекси на потребителските цени за измерване на инфлацията.

  Това означава, че:

  1. Най-често от кошницата с продукти на базата, на която се изчислява инфлацията се изключват или неглижират някои от основните разходи на потребителите, а именно тези за храна и енергия.
  2. Институциите, които изчисляват официалните данни за инфлацията имат право да променят теглото на едни продукти в кошницата за сметката на други.

  Така се стига до разминаване между усещането за инфлация в крайния потребител и официалните данни за потребителските цени като потребителят обикновено усеща по-висока инфлация от оповестената. Но какво ни казва Европейската централна банка по този въпрос?

  Колко губите от инфлация?

  Но преди да разберете как да се предпазите от инфлацията нека първо да видим колко губите от инфлацията? Да дадем един доста опростен и реалистичен пример:

  Имате 10 000 лв в банков депозит при лихва 0,07% на година (последни данни на БНБ), инфлация от 2% на година (последни данни на НСИ) и месечна такса за поддръжка на сметката от 3 лв (средна според БНБ).

  • Потенциална доходност от лихви: 0,0007 * 10 000 = 7 лв
  • Такси за поддръжка: 12 * 3 = 36 лв
  • Инфлация: 0,02 * 10 000 = 200 лв
  • Краен резултат: 7 – 36 – 200 = – 229 лв

  В това уравнение трябва да добавите данък на лихвата, която сте получили, който се заплаща автоматично и е 8%, както останалите такси на банката за откриване на сметка и теглене. Освен това видяхме, че реалната инфлация може да е доста по-висока (може би 2 или 3 пъти), което увеличава сериозно загубите.

  Но загубите за едни може да са печалба за други. Сега дадем отговор и на ключовия въпрос как да се предпазите и дори спечелите от инфлация?

  Как да се защитите от инфлация?

  Както видяхте от данните по-горе нарастващата инфлация вече е факт и изглежда е тук, за да остане, колкото и централните банкери по света да се опитват да ни убеждават, че се повишението в цените се дължи на временни фактори.

  Подобни изявления изглеждат доста странно на фона на данните за напечатаните пари през 2020 години.

  Първата стъпка, която трябва да направите, за да ограничите ефектите на инфлацията е да намалите количеството пари в брой (независимо дали ги съхранявате вкъщи или на банков депозит). Трябва да потърсите други активи към които да насочите парите в брой, които притежавате. Но кои може да са те?

  Основните опции са инвестиции в:

  1. Ценни метали (злато, сребро, платина)
  2. Суровини (мед, петрол, природен газ)
  3. Акции на компании
  4. Недвижими имоти
  5. Облигации защитени от инфлация

  За да предпазите своя капитал от негативните ефекти на инфлацията е добре да намалите до минимум парите в брой, които притежавате и да насочите капитал към активи като ценни метали и други суровини акции, или недвижими имоти. В противен случай може да бъдете неприятно изненадани.

   

  Източник: https://fxtrading.bg/inflacia/

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  5.00