• Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) приключи годишната среща на Съвета на управителите

  Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) приключи годишната среща на Съвета на управителите

  Съветът на управителите на Черноморската банка за търговия и развитие (BSTDB) проведе днес на виртуална сесия 23-та си годишна среща.

  Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) приключи годишната среща на Съвета на управителите

  Под председателството на Република Армения, Съветът прегледа и одобри финансовите отчети на Банката за 2020 г. Съветът на директорите одобри 22 нови операции за над 771 млн. евро през 2020 г. Новите ангажименти достигнаха общо 624 млн. евро. Въпреки предизвикателните пандемични условия, Банката поддържа растежа и качеството на портфейла си.

  През годината Банката пренасочи дейностите си към подпомагане на МСП и други фирми да се справят с пандемичната криза, с акцент върху мостовото финансиране и подкрепата за оборотни средства на съществуващите клиенти. Портфолиото на ЧБТР надхвърли 2 милиарда евро в края на годината, отбелязвайки ръст от 12% спрямо резултатите за 2019 г. Банката запазва рентабилността си за шестнадесета поредна година с нетна печалба от 14,2 милиона евро.

  Съветът избра управителя за Република Азербайджан за председател на Съвета на управителите. Управителите за Република България и на Грузия бяха избрани за заместник-председатели за срок от една година. Следващата годишна среща на Банката и свързаните с нея събития ще бъдат домакинствани от Азербайджан.

  Черноморската банка за търговия и развитие

  Оценка на новината

  5.00