• За нов социален жилищен фонд се обявиха от регионалното министерство

  За нов социален жилищен фонд се обявиха от регионалното министерство

  Независимо че жилищата у нас са много повече от домакинствата, около 40% от семействата живеят в пренаселени домове, сочи статистиката

  За нов социален жилищен фонд се обявиха от регионалното министерство

  В България на 1000 човека от населението се падат средно 550 жилища, като жилищата са много повече, отколкото домакинствата. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, който откри Residential Forum 2019 в столицата. В същото време, докато броят на необитаемите жилища обаче расте (те са над 31% от всички жилища в страната), около 40% от домакинствата живеят в пренаселени домове. Според статистиката, над 97% от собствеността у нас е частна. Така в България се очертава голям дисбаланс между растящия брой на необитаемите имоти и недостига  на домове за нуждаещите се. И управляващите са решили да борят проблема с нов социален жилищен фонд. „Затова е необходимо формирането на нова политика за осигуряване на достъпни жилища на всички слоеве от населението и разработването на мерки за създаване на  нов социален жилищен фонд, който ще допринесе и за справяне с демографската криза и бедността по региони“, отбеляза по време на форума заместник-министър Валентин Йовев.

  Ще се набележат мерки за подкрепа на общините за обновяване на социалните жилища чрез публично-частно партньорство с неправителствени или бизнес организации за поддържане на социалния фонд или създаване на нов, защото наличният не е достатъчен, стана ясно още от думите на заместник-регионалния министър. Той допълни, че се предвижда и подобряване на механизмите за по-ефективно управление на етажната собственост и създаването на стимули за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради.

  През март регионалното министерство стартира обществен дебат и процедура за промени в Закона за управление на етажната собственост. Обсъжданите промени са свързани с регламентиране на задължение за качествена поддръжка на сградите и механизми за събиране на таксите за управление; прецизиране и регламентиране на правата, отговорностите и задълженията на собствениците и ползвателите в сградите; засилване ролята и функциите на професионалното управление на сгради, както и въвеждане на изисквания за лицата, които предоставят услуги за професионално управление.

  „Голяма част от апартаментите в страната са в сгради, които са на възраст над 30 години“, коментира инженер Йовев и допълни, че съществува остра нужда от масово обновяване на съществуващия жилищен фонд и повишаване на неговата използваемост. Като стъпка в тази насока той очерта изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на правителството, която осигури 2 млрд. лв. за обновяване на жилища в цялата страна. Към момента обновените и въведени в експлоатация сгради са 1699. Общият брой на жилищните здания, по които ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност по програмата, е 2022. Вчера премиерът Бойко Борисов обяви, че програмата за саниране ще бъде подновена догодина.

   

  нов социален жилищен фонд програма за саниране министерство на регионалното развитие

  Оценка на новината

  0