• Вписването в имотния регистър ще става по идентификатор на имота

  Вписването в имотния регистър ще става по идентификатор на имота

  Системата за вписване на имотите ще премине от „персонална“ към „поимотна“, като водеща роля ще има идентификаторът на имота, а не лицето - собственик

  Вписването в имотния регистър ще става по идентификатор на имота

  След като цифровата кадастрална карта на България стане факт, трябва да бъдат създадени „поимотни“ партиди на собствеността, които ще фигурират в имотния регистър. Системата за вписване на имотите трябва да премине от „персонална“ към „поимотна“, като водеща роля ще има идентификаторът на имота, а не лицето - собственик. Това стана ясно по време на днешното заседание на Съвета по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.   

  До настоящия момент 81 % или 89 хил. кв. км от територията на страната е покрита с цифрова кадастрална карта и кадастрални регистри. Набрана е информация за над 14 млн. недвижими имота, одобрени са кадастралните карти и кадастрални регистри за 915 населени места, включително за областните градове и 127 общински центъра. Трансформирането на картата на възстановената собственост в кадастрална карта е приключило за 3179 землища, стана ясно още по време на заседанието.

  С оглед защита на кадастрално-информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и гарантиране сигурността на информацията в нея е задействана процедура по включването на агенцията в „Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност“. В дългосрочен план се предвижда и създаването на многофункционален кадастър на имотите и комуникациите от подземна, наземна и надземна инженерна инфраструктура.

  Ангажиментът на всички институции, експлоатационни дружества и общините е изработването, поддържането и предоставянето на данните като слоеве в т.нар. „многослоен кадастър“. Това ще създаде възможност за допълване на данните в кадастралния регистър с цялата информация за имота, от разрешаване на строителство, реализиране на строителство, въвеждане в експлоатация и всяко направено последващо  подобрение в имота. Този многослоен кадастър ще е основа за всички  проучвания за инвестиционни намерения, инвестиционно проектиране и инвестиции.

  Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър всички експлоатационни дружества, които набират и поддържат в актуално състояние специализирани данни, са длъжни да възложат изработването на специализирани карти, регистри и информационни системи, които след това да предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

  Имотен регистър Агенция по геодезия картография и кадастър цифрова кадастрална карта

  Оценка на новината

  0