• Кадастър предоставя с 30% по-евтини електронни услуги

  Кадастър предоставя с 30% по-евтини електронни услуги

  АГКК предлага на гражданите да ползват с 30% по-евтини електронни документи

  Кадастър предоставя с 30% по-евтини електронни услуги

  Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя възможност на своите потребители да заявяват и получават електронно, необходимите им документи, вместо на хартиен носител. Цената на електронните услуги на АГКК ще бъдат с 30% по-ниска от стандартните такива.  Важно нововъведение също е и фактът, че скиците и схемите вече ще бъдат безсрочни, освен ако няма промяна в обстоятелствата за имота.

  Електронните услуги на агенцията не се различават по нищо от тези, които потребителите могат да ползват на място. Срокът за изготвяне на документите също е еднакъв, като отново може да се избира между обикновена или бърза услуга.

  Най-бързият и удобен начин за тяхното заявяване и получаване е по електронен път, чрез Кадастрално-административната информационна система на Кадастъра. Потребителите трябва да се регистрират, а в някои случаи е необходим и електронен подпис, с какъвто ако не разполагат могат да получат заявения от тях документ в офис, където ще трябва да покажат необходимите документи – за собственост на имот или други, нужни за съответната услуга. Предлаганите услугите от кадастралната карта са общо 12, от Геокартфонд – 19, а извършваните справки са 13.

  Стимулирането на потребителите да използват електронните услуги, ще доведе до подпомагане на работата на службите по геодезия, картография и кадастър, което ще е силно необходимо предвид прогнозираното увеличаванес до 95% на териториалното покритие на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри до края на 2019г.

   

  имот електронни услуги Кадастър АГКК

  Оценка на новината

  0