• Видео уроци улесняват достъпа до документи на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

  Видео уроци улесняват достъпа до документи на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

  Средно 5 минути отнема откриването на имот в кадастралната карта

  Видео уроци улесняват достъпа до документи на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

  Кадастрално – административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър улеснява достъпа на потребителите до услуги на агенцията чрез видео уроци. Видео материалите са достъпни на страницата на електронен адрес тук.

  Видео уроците показват нагледно как се работи с портала и как могат да се заявяват и получават електронни услуги от АГКК.

  Демонстрира се нагледно как се прави регистрация в него, без която няма как да се използват останалите му функции тук.

  Онагледено е и как потребителят може да зареди авансово виртуалната си сметка, ако иска да подаде заявление за услуга, която се заплаща – например за издаване на скица на имот или схема на самостоятелен обект- тук . Плащането по този начин е бързо и удобно, като спестява време за проверка на платежни нареждания, когато сумата за дадена услуга е изпратена по банков път.

  За да не се губи време в търсене тук може да се види, как най-бързо и лесно да се заяви скица без електронен подпис. Описани са необходимите стъпки за извършване на регистрация на заявление за скицата.

  За заявяване на скица с електронен подпис, както и от нотариус също има подробни видео указания както и тук

  Тъй като изгледът на самата кадастрална карта би могъл да затрудни потребителите, специален видео урок “Търсене на имоти по кадастрална карта” в продължение на 5 минути показва подробно начините на търсене на имоти по кадастрална карта, кое меню за какво служи, по какви параметри може да се зададе търсене на имот и каква информация може да се извлече.  

  Освен в Кадастрално-административната информационна система видео уроците са достъпни и в Youtube.  

  бизнес имоти потребители икономика Общество Агенция по геодезия картография и кадастър АГКК видео уроци кадастриална карта

  Оценка на новината

  0