• Глътка въздух за наемодателите - все повече наематели плащат наема си

  Глътка въздух за наемодателите - все повече наематели плащат наема си

  Новините от пазара на наеми за Май са значително по-добри от тези за предходния месец

  Глътка въздух за наемодателите - все повече наематели плащат наема си

  Коронавирусът разтърси ежедневието ни и промени света завинаги. Българската икономика падна от ръба на скалата и все още се намира в непредвидим полет, без яснота дали се е приземила или се подготвя за възстановяване. Смятан за консервативен и бавно реагиращ на промени пазар като имотния, беше пометен от страхове и блокиран от нежеланието на клиентите да правят сделки. Хората се опасяваха за здравето и доходите си.

  Наемите получиха допълнителен и звучен удар под кръста, в унисон с тенденцията от последните две години на увеличено предлагане и поевтиняващи цени. Заради загубата на работните си места и невъзможността да намерят нови, хиляди напуснаха квартирите си. Други предоговориха наема си. Трети го платиха частично или се забавиха с повече от две седмици.

  1/3 от американските наематели са имали затруднения през април, според анализ CNN. В проучване през април, българската действителност не се оказа по-различна. 68% от наемателите са били коректни и са платили в срок наема си за месец април. 32% са превели със закъснение или въобще не са направили плащане. Но какво се случи през май и какво показва статистиката?

  През месец май, в Primo+ проведохме проучване сред 106 наемодатели в София. Зададохме им три въпроса.

  Има светлина в тунела

  На въпроса: Платиха ли в срок наема за месец Mай наемателите ви, 87% отговориха положително. Само 13% не са превели наема до датата, заложена в договора или въобще не са направили плащане. Това е значителен спад спрямо месец април, когато 1/3 от наемателите имаха затруднения. Дали тенденцията ще е устойчива, ще си проличи по данните от следващите месеци.

  Празното жилище не плаща наем

  27% от наемодателите са склонили да намалят или опростят наема за фиксиран период от време. Преференциалните условия варират между 1 и 3 месеца, с опция за предоговаряне след изтичането им. Повечето наемодатели споделят, че са били помолени от наемателите си, а по-малка част разкриват, че са го направи по собствена инициатива.

  83% от рентиерите не са променяли месечната сума, защото не са сметнали за необходимо или не са били помолени от квартирантите си. ¼ от наемодателите разкриват, че са отказали редукция, защото наемателите им не са били в затруднено положение, нито са загубили дохода си, а са се опитали да се възползват от всеобщата тенденция.

  Отстъпките са в широк диапазон

  Най-често наемът е бил намален с 10%, следван от отстъпки между 40 и 50%. Има случаи, в които хазяите са отстъпили с 66%. Единични са тези, които са опростили целия наем за 30 и повече дни. Част от наемодателите са приложили и други тактики за помощ към клиентите си - покриване на режийните разходи, приспадане на депозит, отлагане на наема във времето, плаващ процент на отстъпка и други.

  Като за финал

  Новините от пазара на наеми за май са значително по-добри от тези за предходния месец. След първоначалния шок и лавинообразно повишаване на безработицата през април, петият месец на годината дава поводи за оптимизъм и надежда, че трудните дни са минали. С все повече отворени бизнеси и работещи квартиранти, ритъмът на наемния пазар се нормализира, а с него и паричните потоци, които са така необходими за работещ сектор.

   

   

  недвижими имоти наемодател Primo+

  Оценка на новината

  0