• Как са свързани националните протести и пазарът на недвижими имоти?

  Как са свързани националните протести и пазарът на недвижими имоти?

  Актуалната политическа обстановка

  Как са свързани националните протести и пазарът на недвижими имоти?

  Докато различните процеси в обществото протичат на високи обороти, някои хора си задават въпроса как настоящите национални протести се отразяват върху пазара на недвижими имоти.

  Излизайки от контекста на инвестициите и бизнес решенията, в една от теориите, пазарът на недвижими имоти се движи от четири основни процеса – раждаемост, смъртност, бракове и разводи. На практика това са четирите етапа в човешкия живот, който не спира развитието си дори и по време на обществено недоволство и протести. Затова темата е важна във всеки един момент.

  Въпросът може да се разгледа в две различни насоки. Първата е Глобално насочена- там може да се търси ефект от настоящата ситуация в държавата върху цялостната икономика. Втората насока е Личната- вземане на решение при наличие на фактори, които намаляват нивото на сигурност. Едно е 100% валидно и за двете насоки – и в двата случая, пазарът на недвижими имоти е засегнат индиректно, а не пряко.

  Ако фокусът е глобално насочен, за да има реален досег до пазара на недвижими имоти, резултатите от националните протести би трябвало да засегнат освен структурата на управляващи и опозиция, също финансовата и банковата система в държавата. Секторът на новото строителство също трябва да бъде силно въвлечен в промените. Стъпвайки върху новината за ERM II, тези сценарии са много по-малко вероятни.

  Гледайки втората насока, а именно личната, фокусът е върху изграждане на най-добрата сделка при наличие на подобен пазар. Обикновено продажбата или покупката на недвижим имот не е изолиран акт. Той предшества или е продължение на нещо, което е част от живота на човек. Именно тук е ключа към най-добрата сделка при работа в динамичен пазар – освен фокус върху пазара, фокус върху детайлите на сделката свързани с крайните цели на замесените страни.

  недвижими имоти покупна на жилище протести Primo+

  Оценка на новината

  5.00