внос

Цените на вноса в САЩ с най-голяма печалба за повече от година

Увеличението беше обусловено от по-високите разходи за петролни продукти и храни, което може допълнително да намали опасенията от дефлация, тъй като икономиката се бори с рецесия. ...

2020-06-15 07:03:00
Цялата информация

Цените на вноса в САЩ бележат най-голям спад от пет години

Ограниченията с цел забавяне на разпространението на COVID-19 са оказали влиянието си, както върху вътрешния, така и върху международния пазар ...

2020-05-15 16:53:00
Цялата информация

Ръстът на БВП се забави с 3,1 на сто на годишна база

През третото тримесечие на 2019ф. ръстът на БВП се забави с 3,1 на сто ...

2020-01-06 10:30:00
Цялата информация

Китайският износ намалява, докато търговската война със САЩ продължава

Търговският спор между САЩ и Китай доведе до пореден спад в износа на втората най-голяма икономика в света ...

2019-12-10 09:50:00
Цялата информация

Неочакван ръст на търговския излишък на еврозоната

През месец септември търговският излишък на еврозоната отбеляза неочакван растеж ...

2019-11-18 14:30:00
Цялата информация

Euler Hermes предвижда ръст на българската икономика с 3,5% през 2019г.

Лидерът в областта на застраховането и търговските кредити прогнозира скок на българската икономика с 3,5% за текущата година и 2,5% за 2020г. ...

2019-11-12 13:25:00
Цялата информация

Износът и вносът на Китай спадат през юни, с утежняването на последствията от търговската война

Очаква се данните за икономическия растеж на Китай през второто тримесечие да са най-слабите за последните 27 години ...

2019-07-12 13:55:00
Цялата информация

Износът ни расте по-бързо от вноса в месеците от януари до април

Въпреки това външнотърговското ни салдо за първите четири месеца на годината остава отрицателно в размер на 1.9 млрд. лв. ...

2019-06-11 12:24:00
Цялата информация

Българският износ за ЕС с над 9% годишен ръст за януари и февруари

През първите три месеца на 2019-та външнотърговското ни салдо е отрицателно и е на стойност 1.3 млрд. лева ...

2019-05-13 10:57:00
Цялата информация
12nextобщо:18 | показване:1 - 10