• SeedBlink пуска Nimity, за да увеличи възможностите за дялово участие в Европа

  SeedBlink пуска Nimity, за да увеличи възможностите за дялово участие в Европа

  Българските компании в ранен етап на развитие вече могат да се възползват от опростен достъп, управление и търговия на собствен капитал.

  SeedBlink пуска Nimity, за да увеличи възможностите за дялово участие в Европа

  SeedBlink, платформата за финансиране на европейски технологични стартъпи, обявява пускането на Nimity, революционен продукт за България, предназначен да опрости управлението на собствен капитал за предприемачи и частни инвеститори. Nimity има за цел да оптимизира начина, по който европейските компании, включително и българските, се справят с ключови аспекти като проследяване на структурата на собствеността, управление и комуникация с инвеститорите, автоматизация на плановете за притежаване на акции от служителите (ESOP) и набиране на средства.

  С пускането на Nimity, SeedBlink предлага революционно решение на българския пазар, предоставяйки на предприемачите и частните инвеститори цялостна платформа за управление на собствен капитал. Това ще позволи на българските стартиращи предприятия да оптимизират управлението на собствения си капитал и да стимулират създаването на по-голяма възвръщаемост, предоставяйки им възможността да се фокусират върху иновациите и растежа.”, каза Ангел Хаджиев, директор за България в SeedBlink.

  Осъзнавайки ключовата роля, която собственият капитал има в развитието на успешните бизнеси, допринасящ и за печалбата на инвеститорите, SeedBlink, съвместен инвеститор на фондове за рисков капитал и бизнес ангели от 2020 г., използва своите експертни познания, за да разработи Nimity като допълнение към портфолиото си от финансови услуги.

  Притежаването на дял е катализатор за създаването на по-голяма възвръщаемост и увеличаването на икономическата сила. Когато хората имат дял в бизнесите, те са по-мотивирани, по-продуктивни и по-иновативни”, подчерта Раду Георгеску, председател на борда на директорите на SeedBlink.        

  Nimity предлага голямо разнообразие от функции, съобразени с нуждите на българските компании и заинтересованите страни, включително:

  • Структура на собствеността и управление на портфейла: Възможност за проследяване на структурата на собствеността и разводняването в реално време, предоставяйки ценна информация и възможност за сътрудничество със заинтересованите страни.
  • Администриране на плановете за притежаване на акции от служителите (ESOP) и комуникация: Безпроблемно създаване и управление на планове за притежаване на акции от служителите, за да се увеличи задържането на ключови хора и улесни разбирането на стойността на акциите чрез специални портали.
  • Инфраструктура за финансиране и синдикати: Достъп до опростена платформа за подготовка и управление на набирането на средства със синдикати или рундове на съвместно инвестиране, зали за сделки и платформа за трансакции за обединяване на по-малки чекове в едно юридическо лице. 
  предприемач финансови услуги Nimity SeedBlink частни инвеститори

  Оценка на новината

  5.00