• Пет основателни причини западноевропейските компании да инвестират в България и Източна Европа

  Пет основателни причини западноевропейските компании да инвестират в България и Източна Европа

  Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е на път да се превърне в следващото чудесно място за инвестиции в момент, когато западноевропейските предприятия търсят нови места за скъсяване на веригите за доставки, офшоринг или достъп до нарастващи потребителски пазари.

  Пет основателни причини западноевропейските компании да инвестират в България и Източна Европа

  Комбинацията от стабилен икономически растеж, добре обучена работна ръка, нарастващи потребителски пазари, разширяващи се търговски връзки и отдаденост към устойчиви бизнес практики превърна Източна Европа в магнит за западноевропейските предприятия. 

  1. Бърз икономически растеж: През последните години много страни от ЦИЕ изпревариха Западна Европа по икономически растеж. Прогнозата на МВФ за растежа на БВП на страните от ЦИЕ е той да нарасне два пъти по-бързо от средния за еврозоната в периода 2023-2026 г. Например България отбелязва един от най-високите темпове на икономически растеж сред държавите-членки на ЕС - над 650% през последните 20 години (2000-2022 г.). 

  2. Квалифицирана и достъпна работна сила: Работната сила в ЦИЕ е млада, образована и висококвалифицирана. Този набор от таланти е на разположение на цена, която е с около 30% по-ниска в сравнение със Западна Европа (ЗЕ). България има един от най-високите дялове на млади хора (на възраст 15-29 години) в ЕС - 35,4%, значително по-висок от средния за ЕС (23,7 %) и сходен с този на Румъния (най-висок дял - 36,1%) и Унгария (34,9%). Това младо и динамично население е основен двигател на икономическия растеж.

  3. Достъп до разширяващите се потребителски пазари: Общото население на региона на ЦИЕ от над 287 милиона души и приблизително 7 милиона МСП представлява значителен пазар с нарастваща покупателна способност. Средната класа в тези икономики се разраства, което създава търсене на стоки и услуги със западни марки.

  4. Разширяване на търговските отношения със Западна Европа и стратегическо местоположение: Търговията между ЦИЕ и Западна Европа е интензивна. Тези разрастващи се икономически отношения и отворени пазари допринасят за привлекателността на региона като производствен и снабдителен център за западните предприятия. България, например, има най-висок дял на износа като процент от БВП в ЕС, като износът съставлява 70% от нейния БВП.

  5. Устойчиви бизнес практики (SBP): ЦИЕ постепенно прилага устойчиви бизнес практики, което съвпада с вниманието на западните корпорации към екологичната и социалната отговорност. Като пример: България, Румъния и Унгария са постигнали значителен напредък в използването на възобновяеми енергийни източници, според Доклада за пазара на възобновяема енергия за 2023 г. България се нарежда между Румъния (28%) и Унгария (21%) с 22% дял на енергията от възобновяеми източници. Непрекъснатите усилия на ЦИЕ за интеграция в ЕС и политическа стабилност създават благоприятна среда за дългосрочни инвестиции и икономически растеж.

  работна сила потребителски пазар

  Оценка на новината

  0