• „Приста ойл“ отваря завод в Узбекистан

  „Приста ойл“ отваря завод в Узбекистан

  Българската компания за производство на моторни масла - "Приста ойл" ще открие нов завод за преработка на масла в Узбекистан.

  „Приста ойл“ отваря завод в Узбекистан

  Българската компания за производство на моторни масла - "Приста ойл" ще открие нов завод за преработка на масла в Узбекистан.

  Проектът ще е на стойност близо 20 млн. лв и трябва да открие близо 200 работни места. Собствеността на новия завод ще бъде разделена между влизат българската компания „Приста Рисайклинг“, която ще има 51%, както и „Узнефтепродукт“ с 49%. Основни акционери и инвеститори в новото българско дружество „Приста Рисайклинг“ АД са братя Бобокови и семейство Манджукови.

  Новият завод ще преработва 40 хил. тона масла на годишна база, от които 30 хил. тона ще са свежи базови масла, над 5 хил. тона дизелово гориво и над 4 хил. тона асфалтова фракция. Българското дружество „Приста Рисайклинг“ работи с нова технология за преработка на отработени масла и ограничаване на замърсенията върху околната среда.

  Реализираната продукция ще се изнася най-вече за Азия, част от нея ще бъде за Европа и по-специално България.

  Инвестицията е стартиране на нова стратегия за събирането, транспортирането и съхраняването на отработените масла, с пряко положително  влияние върху околната среда. В момента, в Узбекистан няма наложен единен подход по посока на екологията, затова и българският принос там е от изключително значение.

  завод Prista oil Приста ойл Узбекистан Преработка на масла

  Оценка на новината

  0