• Датикум предлага своите услуги със сертификат за съответствие по стандарт ISO 27018

  Датикум предлага своите услуги със сертификат за съответствие по стандарт ISO 27018

  Датикум извърши одит за сертифициране на облачната си платформа по този стандарт в края на 2018 година

  Датикум предлага своите услуги със сертификат за съответствие по стандарт ISO 27018

  Българският център за данни Датикум АД, част от Сирма Груп Холдинг АД и водещ доставчик на облачни услуги и инфраструктура, получи престижния сертификат за сътветствие по стандарт ISO 27018. Стандартът ISO 27018 е специално създаден за облачните услуги, за да отговори на изискванията на нарастващия брой организации от публичния и частния сектор, които преминават към облачни информационни услуги, с цел постигане на ефективност и намаляване на разходите.

  Датикум извърши одит за сертифициране на облачната си платформа по този международен стандарт в края на 2018 година. Сертификацията гарантира на клиентите на дружеството получаване на услуги и достъп до IТ инфраструктура в съответствие с изискванията за изпълнение на общоприетите мерки за контрол и указанията за изпълнение на мерките за защита на личните данни, установени в ISO/IEC 27018:2014.

  Стандартът ISO 27018 е предназначен за облачни услуги и може да осигури необходимо ниво на прозрачност за клиентите, използващи такива услуги, които искат да разберат по-добре и да сравнят практиките на различните доставчици и как те осигуряват сигурност и защита на личните данни.

  ISO/IEC 27018:2014 е международен набор от правила за добри практики в областта на обработването на лична информация от доставчиците на облачни услуги, който се изпълнява на доброволен принцип. Той е основан и надгражда съществуващи и утвърдени стандарти за сигурност на информацията – напр. ISO 27001, които полагат основата на общите принципи за информационна сигурност и контрол.

  Сертификацията е признание и гаранция за качеството на услугите, предлагани от българския център за данни, който  се нарежда сред световните доставчици на облачни услуги, сертифицирани  към настоящия момент по ISO 27018.

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  5.00