• Компанията DP World проучва българския пазар

  Компанията DP World проучва българския пазар

  Състоя се среща между ръководството на DP World и министърът на икономиката Емил Караниколов

  Компанията DP World проучва българския пазар

  Министърът на икономиката Емил Караниколов се срещна с ръководството на DP World за Европа и Русия. Компанията DP World има ключова роля за осъществяването на световната търговия и е неразделна част от веригата на доставките, като управлява множество свързани бизнеси – морски и вътрешни терминали, морски услуги, логистика и спомагателни услуги, технологични решения за търговия.

  На срещата икономическият министър подчерта значението на стратегическото място на България като транзитен център между пазарите на ЕС, Близкия Изток, Северна Африка, Русия и страните от Обществото на независимине държави. Караниколов отбеляза, че българската държава инвестира много в развитието на модерна и адекватна транспортна и логистична инфраструктура. Той изтъкна, че през страната ни преминават важни транспортни коридори, като разполагаме и с две пристанища на Черно море – Варна и Бургас. Министърът насочи вниманието на ръководството на DP World към потенциала на индустриалните ни зони и пристанищата на река Дунав.

  Министър Караниколов представи на гости стимулите, които българското правителство предоставя за инвестиции: ускорени административни услуги, възможност за придобиване на имоти държавна или общинска собственост при преференциални условия, финансова подкрепа за изграждането на необходимата инфраструктура и за обучението на персонал, частично възстановяване на направените задължителни осигурителни вноски, и др. Министърът подчерта, че в България оперативните разходи все още са най-ниски, сравнено с останалите страни от ЕС.

  Главният изпълнителен директор на DP World Рашид Абдула оцени високо демонстрираната от българска страна подкрепа, като отбеляза, че след като се запознае с капацитета на пазара у нас, ще има по-ясна картина за възможностите в страната. Компанията притежава 78 опериращи морски и вътрешни терминали, подкрепени от над 50 свързани дейности в 40 страни на 6 континента. Рашид Абдула отбеляза още, че компанията може да бъде гъвкава и да използва най-подходящата форма на сътрудничество, в зависимост от местното законодателство.

  инвестиции логистика доставки Търговия DP World

  Оценка на новината

  0