• Как се промени бизнес софтуерът у нас през последните 20 години?

  Как се промени бизнес софтуерът у нас през последните 20 години?

  Екипът на българската компания "Тим ВИЖЪН България", която навърши две десетилетия, разказва как се е развил браншът, който преди 20 години тепърва е прохождал

  Как се промени бизнес софтуерът у нас през последните 20 години?

  Ако преди 20 години системите за управление на бизнеса тепърва прохождаха у нас, то днес те се използват повсеместно от големи и малки компании и са важен фактор за тяхната конкурентоспособност. А внедрителите на такива решения от броени на пръсти станаха двуцифрено число и днес са един от най-динамичните технологични подсегменти у нас.

  Как се промени бизнес софтуерът, как той се интегрира с мобилните приложения, cloud и други иновативни технологии – разказват от българската компания Тим ВИЖЪН България. Компанията е една от първите, които работят в областта на консултирането по внедряване на системи за управление на бизнеса у нас, и съвсем наскоро навърши 20 години. Ако преди 2 десетилетия системите за управление на бизнеса тепърва са прохождали в България, а внедрителите на такива решения са се броили на пръсти, днес те вече са двуцифрено число.

  „Днес ERP системите вече са разпространени широко и повечето мениджъри знаят какво представляват те и какви ползи носят. В началото обаче съвсем не беше така и ние трябваше да обясняваме на ръководители и собственици всичко от „А“ и „Б“ - какво е ERP, какво е CRM, какви са техните предимства и как могат да направят бизнеса по-ефективен и успешен“ - изтъква Росен Караиванов, управител на компанията.

  Ето някои от най-важните промени в този технологичен сектор, на които е станал свидетел екипът на „Тим ВИЖЪН България” през последните 20 години.

  „Облачна“ архитектура

  През последните години cloud (облак) и SaaS (софтуер като услуга) се наложиха като предпочитани модели за използване на ERP решения. Системите за управление на бизнеса вече не са инсталирани локално на сървърите на предприятията, а се намират в надеждни центрове за данни и се използват отдалечено.

  Вертикална специализация

  С времето консултантските компании се специализираха във внедряването на ERP системи в определени сектори и в резултат се обособиха „вертикални“ решения. „През годините нашият екип се специализира в редица сегменти като производство, хранително-вкусова промишленост, дистрибуция, машиностроене, транспорт и логистика. Имаме сериозен опит от внедряване на бизнес софтуер за клиенти от тези сектори и сме разработили редица доработки, съответстващи на техните специфични нужди.“ - споделя Росен Караиванов.

  От ERP системи към платформи

  С течение на времето ERP системите се трансформираха от самостоятелни софтуерни системи в цялостни платформи, включващи различни модули и приложения, често писани от външни разработчици, което обогатява тяхната функционалност и избора на клиентите. Тази тенденция, характерна за редица ИТ браншове като мобилните приложения и социалните мрежи, добавя много повече стойност към бизнес софтуера.

  Бизнес анализи

  Появилите се на малко по-късен етап софтуерни подсегменти като BI (Business Intelligence – бизнес анализи) се развиват с бързи темпове и все повече компании оценяват предимствата им. BI системите превръщат данните, генерирани от една фирма, в ценни изводи за нейната дейност и подобряват качеството на управленските решения, отбелязват от „Тим ВИЖЪН България”.

  Обединени комуникации

  Преди 20 години повечето големи и средни фирми разполагаха с традиционни аналогови телефонни централи, които управляваха техните служебни обаждания. Постепенно в бранша навлязоха VoIP базираните системи за гласова комуникация от типа unified communications (обединени комуникации) и те се интегрираха тясно с ERP и CRM решенията. Това позволи появата на редица нови функции – иницииране на телефонен разговор с клиент чрез един клик в CRM системата, извеждане на пълна информация за предходни взаимоотношения с клиента, когато е на лице входящо прозвъняване от него, и др.

  Мобилност

  Системите за управление на бизнеса постепенно станаха достъпни през уеб интерфейс, а след това и през мобилни устройства, включително и оптимизирани за най-новите тъчскрийн дисплеи. Това подобрява значително работата с този тип решения в движение и улеснява миграцията от офиси към отдалечени екипи, работещи от разстояние.

  Още един аутсорсинг сегмент

  Все по-често през последните години български консултантски фирми внедряват ERP системи за клиенти в чужбина. България вече е разпознаваема на международната карта на софтуерния пазар, а ERP консултантите ни са оценявани високо от чуждестранни компании. Така постепенно се обособи още един аутсорсинг сегмент за българските фирми, успоредно с аутсорсинга на софтуерна разработка и на бизнес процеси, изтъкват от "Тим ВИЖЪН".

  Какво да очакваме?

  „Както и през последните 20 години, в бъдеще очакваме ERP системите отново да са на предната линия на иновациите, внедрявайки изпреварващо водещи технологии като изкуствен интелект и машинно обучение, Internet of Things, виртуална и добавена реалност. В резултат ERP ще запазят и разширят своята роля на гръбнак на т.нар. „умно“ предприятие на бъдещето и основен фактор за развитието на Индустрия 4.0“ - убеден е още Росен Караиванов.

   

  бизнес софтуер ERP Тим ВИЖЪН България Enterprise Resource Planning система за управление на бизнеса

  Оценка на новината

  0