• TELUS International в България обявява прием на НПО проекти за финансиране

  TELUS International в България обявява прием на НПО проекти за финансиране

  Неправителствените организации, които желаят да представят проектните си идеи в полето на образованието, здравеопазването и екологията, могат да направят това до 2 октомври

  TELUS International в България обявява прием на НПО проекти за финансиране

  Общественият борд на TELUS International в България отваря последния за годината период за финансиране на проекти на неправителствени организации. Всяка година организацията разпределя сумата от 100 000 долара между социално значими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. Проектите биват оценявани и финансирани, в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат, по актуален обществен проблем.

  Неправителствените организации, които желаят да представят проектните си идеи в полето на образованието, здравеопазването и екологията, могат да направят това до 2 октомври включително на интернет адрес: https://web2.telusinternational.com/telus-international-community-board/kandidatstvai.

  В началото на ноември членовете на Обществения борд ще вземат решение, с което да разпределят оставащите за годината 61 000 лв. между най-добрите предложения. До момента на предишни две заседания през годината бордът е разпределил 108 000 лв. между 18 проекта. 

  Максималната стойност на финансовата подкрепа, която може да бъде отпусната на одобрен проект от неправителствена организация е до 7500 лева.

  От своето създаване през 2015 г. до момента Общественият борд на TELUS International в България е финансирал над 80 проекта на обща стойност над 600 000 лева. Дейността на Обществения борд е част от политиката на корпоративна социална отговорност на компанията, чиято водеща философия е „да даваме там, където живеем“.

  С екип от над 2800 души в София и Пловдив, TELUS International Europe е най-големият работодател в Business Process Outsourcing (BPO) сектора в България. Общият брой на служителите на компанията в Европа (България, Румъния, Великобритания и Ирландия) наброява близо 5500 души, а на глобално ниво броят им е над 30 000.

   

  образование неправителствени организации Финансиране проекти здравеопазване Telus International екология корпоративна социална отговорност Business Process Outsourcing

  Оценка на новината

  0