• ЧЕЗ продава зелена енергия на KBC Груп

  ЧЕЗ продава зелена енергия на KBC Груп

  ЧЕЗ Трейд България помага на KBC Груп в България да осъществи екологичните си цели

  ЧЕЗ продава зелена енергия на KBC Груп

  ЧЕЗ Трейд България е най-големият търговец на електроенергия на свободния пазар в България. Компанията продава зелена енергия на българските дружества на KBC Груп.  През 2018 г. компаниите Обединена българска банка АД и ДЗИ Общо застраховане ЕАД и ДЗИ Животозастраховане ЕАД, част от най-голямата финансова група в България – KBC Груп, въведоха поредна мярка, с помощта на която да усъвършенстват системата си за управление на околната среда, а именно използване на зелена енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. Благодарение на последователното изпълнение на тази политика до момента групата ще допринесе за намаляване на екологичния отпечатък от ежедневната си дейност, равняващ се на 8 500 тона по-малко въглеродни емисии.

  Владимир Дичев, изпълнителен директор на ЧЕЗ Трейд България ЕАД коментира, че все повече компании се обръщат към тях за доставяне на зелена енергия, тъй като осъзнават своя дълг към опазването на околната среда. Това според него е доказателство за етапа на зрялост на българския бизнес. Той допълни, че от ЧЕЗ Трейд с готовност им съдействат, за да постигат корпоративните си цели .

  Кристоф Де Мил, изпълнителен директор „Финанси“ на ОББ и иновационен лидер на КВС Груп в България заяви, че КВС Груп оказва помощ на своите клиенти с редица механизми, чрез които създава възможности за намаляване на енергийното им потребление. Според него в KBC Груп те намират пълноценен партньор, който работи с тях не само оперативно, но и по отношение на тактически подход и стратегия. Това е и причината те заедно да носят положително влияние върху  средата и обществата, в които се развиват. Той подчерта, че е напълно естествено  и компанията да засвидетелства своя собствен ангажимент към околната среда като закупува зелена енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници

  Борис Паличев, изпълнителен директор „Финанси“ и „Риск“ на ДЗИ заяви, че за членовете на KBC Груп е важно не само да бъдат отговорни и надеждни финансови компании, но и да бъдат отговорни корпоративни граждани. Партньорството с ЧЕЗ Трейд подкрепя тяхното екологично поведение и гарантира зелено захранване при ежедневни операции.

   

   

  бизнес сива икономика компании електроенергия български бизнес зелена енергия възобновяема енергия възобновяеми източници на енергия ЧЕЗ ОББ нов изпълнителен директор опазване на околната среда изпълнителен директор ДЗИ – Животозастраховане KBC Груп ДЗИ- общо застраховане ЧЕЗ Трейд България ЕАД орпоративни цели енергийно потребление финансови компании корпоративни граждани

  Оценка на новината

  0