• Volkswagen отчете загуби за първото шестмесечие на стойност 940 милиона долара

  Volkswagen отчете загуби за първото шестмесечие на стойност 940 милиона долара

  Продажбите на компанията спаднаха с 23,2%, а доставките с 27,4% спрямо предходната година

  Volkswagen отчете загуби за първото шестмесечие на стойност 940 милиона долара

  През септември немският автомобилен производител ще предложи дивидент на обикновена акция за фискалната 2019 г. от 4,80 евро, което е по-ниско от обявените по-рано 6,50 евро. Volkswagen заяви, че все още очаква 2020 да бъде печеливша година.

  Volkswagen отчете загуба от 800 милиона евро (940 милиона долара) за първата половина на 2020 г. и намали дивидента си, тъй като пандемията от коронавирус рефлектира върху продажбите на автомобили.

  Това се равнява с печалба от 10 милиарда евро за същия период на миналата година. Груповите продажби паднаха с 23,2%, докато доставките спаднаха с 27,4% на годишна база, като процентното различие спрямо резултатите от миналата година намалява постоянно от май.

  На годишното си общо събрание през септември немският автомобилен производител смята да предложи дивидент на обикновена акция за фискалната 2019 г. от 4,80 евро, което е по-малко от обявените по-рано 6,50 евро.

  Въпреки че предупреди, че „предизвикателствата ще възникнат и по-специално от нарастващата интензивност на конкуренцията, нестабилните пазари на стоки и валута и по-строгите изисквания, свързани с емисиите“, Volkswagen заяви, че все още очаква годината да бъде печеливша.

  Франк Уитър, член на Управителния съвет, отговорен за финансите и информационните технологии, заяви, че първата половина е „една от най-предизвикателните в историята на компанията” поради пандемията Covid-19.

  В същото време въведохме всеобхватни мерки, насочени към намаляване на разходите и осигуряване на ликвидност в началото, което ни позволи да ограничим до известна степен въздействието на пандемията върху нашия бизнес“, казва Уитър в изявление.

  Поради положителната тенденция, проявена в нашия бизнес през последните няколко седмици, и въвеждането на множество атрактивни модели, ние гледаме предпазливо и сме оптимистични към втората половина на годината.

  Акциите на Volkswagen намаляват с 21,5% спрямо миналата година.

  Няма етикети за тази новина

  Оценка на новината

  0