• VC финансирането на компании, ръководени от жени, отбеляза спад

  VC финансирането на компании, ръководени от жени, отбеляза спад

  Според All Raise само 12% от хората, които вземат решения във фондовете за VC, са жени.

  VC финансирането на компании, ръководени от жени, отбеляза спад

  През изминалата година размерът на финансирането на ръководените от жени стартъпи и стартиращи компании, ръководени от съвместни екипи, намаля. Основната причина, която се посочва е влиянието на пандемията COVID-19.

  Стартъпите с изцяло женски учредителни екипи привлякоха най-високите 3,4% от всички долари на рисков капитал в САЩ през 2019 г., според Crunchbase. Това спадна до 2,4% през 2020 г. и този процент остана постоянен през първите два месеца на 2021 г. Все още събират данни за сделки, приключени през последните няколко месеца, така че числата до края на месец март могат да се променят.

  Но не само жените основателки страдат - компаниите със съвместни учредителни екипи видяха, че техният дял в рисковите долари намалява от 11,6% през 2019 г. на 10,8% през 2020 г., а в началото на тази година - до 10,3%. Стартъпите, които са спечелили по-голям дял от VC /дялово и рисково финансиране/, са тези, чиито екип от основатели са мъже: от 85% през 2019 г. до близо 87% през 2020 г., до над 87% в началото на тази година.

  И така, защо жените получават по-малкото парче от пая? Старшият журналист на Crunchbase за данни Gene Teare посочва факта, че основаните от мъже компании са по-склонни да привлекат по-големи кръгове за финансиране, отчасти поради това, че са по-стари и по-утвърдени. 

  Всъщност PitchBook съобщава, че средният размер на VC сделка за отбори за жени е бил $ 6,8 милиона през 2020 г., в сравнение с $ 18,7 милиона за отбори за мъже. Но PitchBook отбелязва, че има повече сделки за жени-основатели през февруари 2021 г., отколкото през февруари миналата година, така че е възможно номерата, с влизането им, да започнат да отчитат по-големи.

  Друг значим фактор: според All Raise само 12% от хората, които вземат решения във фондовете за VC, са жени. Преобладаващо инвеститорите от мъжки пол може са били по-склонни да се придържат към сегашните си мрежи по време на пандемията и по-рядко да се срещат с нови предприемачи.

  Все пак има причини за надежда: ако инвеститорите проследяват тенденциите, те може да видят ползата от подкрепата на жените основателки. Екипи, съставени изцяло от жени-основателки, съществуват (продават се или стават публични) по-бързо, средно за по-малко от 7 години, в сравнение с почти 8-те години, необходими на изцяло основани от мъже отбори. 

  И през последните няколко месеца стартираха редица нови, основани от жени VC фондове, със специален фокус върху използването на често пренебрегваната възможност за подкрепа на различни основатели.

  САЩ стартъп компании пандемията COVID-19 VC PitchBook

  Оценка на новината

  0